Cilt 1 | Sayı 2

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Nisan2018 | Cilt1 | Sayı2

DOSYA

|

Karl Marx 200 yaşında

Marksizm'in Bilime Katkıları
Erhan Nalçacı

Karl Marx'ın doktora tezi
Hasan Karabıyık

Bilimin Bilimi : Bernal
Kıvılcım Başak Vural

Marks ve İnsan Doğası: bir giriş
Endam Köybaşı

Marksizmin Biyoloji tartışmalarındaki etkisi
Zelal Özgür Durmuş

Biyolojide diyalektiği savunmak: Lewontin ve Levins
Gökhan Akbay

SÖYLEŞİ

|

Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ile söyleşi

Bitki Epigenetiği
G.B. Ayaz, Ö. Şahin, U. Ayaz

Kişiselleştirilmiş tıp, tartışmalı devrim
Ekin Sönmez

Elon Musk umudumuz olabilir mi?
Anıl Çınar

Genomu haritalandırma yarışı: John Sulsto'ın ardından
Ozan Karakaş



Kapak Resmi: E. N. Capiro | Karl Marx ve Friedrich Engels Neue Rheinische Zeitung matbaasında

Farklı yerlerde ve oldukça yaygın olarak kullanılmasına rağmen ressam ve resmin yapılış tarihi hakkında bilgi kısıtlı. Ancak resim Marx’ın Engels’le birlikte çalışmaya başladığı yılları sembolize etmesi açısından da önemli. 1842’den itibaren Neue Rheinische Zeitung gazetesinde çalışmaya başlayan Marx sadece yazılar yazan bir çalışan değildir. Aynı zamanda bir muhabir, çözümleyici ve kuramcıdır. Genç Hegelcilerle felsefi ayrılığının siyasi malzemeyi bu gazetede bir araya getirecek ve 1848 devrimlerine giden uğrakta Marksizmin siyasi köşe taşlarını oluşturacaktır.