Yazarlar için

Madde, Diyalektik ve Toplum

2019 Yayım Yılı

KÜNYE

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin hakemli dergisidir.

Yılda dört sayı ve elektronik dergi olarak yayınlanır.

Yayın Kurulu Sekreteri

Erhan Nalçacı

Yayın Kurulu

Alp Öztarhan, Anıl Akpunar, Ebru Aylar, Engin Özkan, Erhan Nalçacı, Gizem Batı Ayaz, Gizem Gül, Iraz Akış, Kıvılcım Başak Vural, Nevzat Evrim Önal, Tolga Binbay, Yavuz Köroğlu, Zelal Özgür Durmuş

Danışma Kurulu

Ahmet Soysal, Akif Akalın, Aydemir Güler, Ayhan Filazi, Bora Maviş, Burçak Özoğlu, Bülent Cengiz, Candan Badem, Cihan Demirci, Çağlar Güven, E. Zeynep Suda, Emre Akbaş, Engin Akkaya, Ergi Deniz Özsoy, Erol Eroğlu, Ferit Pehlivan, Gökhan Akbay, Hasan Karabıyık, Hüseyin Özel, Ilgın Gökler Danışman, İlhan İkeda, İlker Belek, Korkut Boratav, Mahinur Akkaya, Mehmet Somel, Mesut Odman, Mustafa Türkeş, Nezhun Gören, Oğuz Oyan, Özgür Aydın, Rıfat Okçabol, Ruhan Alpaydın, Semih Gürses, Serdal Bahçe, Sinan Sönmez, Tonguç Rador, Volkan Kavas, Zuhal Okuyan

Adres

Konur Sokak, No: 51/6, 06420 Kızılay-Çankaya/Ankara

E-posta

[email protected]

YAZARLARA BİLGİ

Madde, Diyalektik ve Toplum (MDT) dergisi Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından üç ayda bir yayınlanan hakemli bir e-dergidir.

Dergi öncelikli olarak üç konuya odaklanmaktadır:

  • Tarihselci yöntemle ele alınan bilim tarihi araştırmaları (reel sosyalizme ilişkin az bilinen konuları gün ışığına çıkaran çalışmalara öncelik verilecektir.)
  • Bilime yaslandığını iddia eden idealist sapmalara karşı geliştirilen tezler, tartışmalar ve bu anlamda materyalist diyalektiğin geliştirilmesi.
  • Günümüz kapitalizmi içinde bilimin yapılış tarzının eleştirilmesi; sosyalizm içinde bilimin ve bilimin katkısıyla toplumun nasıl yol alacağına ilişkin araştırmalar

BAŞVURU

Değerlendirme için bir başvuru metniyle birlikte yazınızı [email protected]  adresine göndermeniz yeterli olmaktadır. Yazılar word dokümanı (doc veya docx) olarak kabul edilmektedir.

Başvuru sonrasında yazınız, en kısa sürede yayın kurulu tarafından ön incelemeden geçirilmektedir. Ön incelemeden geçen yazılar değerlendirme için konuyla ilgili en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem kurullarında derginin danışma kurulundaki isimlere öncelik verilmektedir.

Hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek üzere geri bildirime karar verilmektedir.

ETİK İLKELER

MDT’ye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş olması veya başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılar hiçbir biçimde intihal içermemelidir. İntihal içerdiği tespit edilen yazılar başka bir gerekçe göstermeksizin reddedilir ve intihal içeren bir yazıyı MDT'ye değerlendirmek için gönderen yazarın bir daha herhangi bir yazısı kabul edilmez.

YAZI BİÇİMLERİ

Dergiye araştırma makalesi, görüş, eleştiri, haber, söyleşi, güncel bilim yazıları, bilim insanlarının tanıtıldığı portreler ve kitap tanıtımı kabul edilecektir.

Makale: MDT Dergisinin yukarıda verilen temel konularına odaklanan ve 20 sayfaya kadar ulaşabilen araştırma yazılarıdır. Aşağıda belirtilen tüm yazım kurallarına uyulmalıdır.

Görüş: Ana temalarla ilgili 5 sayfaya kadar yazarların görüşlerini ilettiği yazılardır. Bu yazılarda özet ve anahtar kelimeye gerek yoktur.

Eleştiri: Özellikle MDT’de daha önce yayınlanmış yazılara ilişkin eleştirilere yer verilecektir. Öte yandan, başka dergilerde yayınlanmış yazılara ilişkin eleştiriler de gönderilebilir.

Haber: Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikler, sempozyum ve konferansların haberleri öncelikli olmak üzere konuyla ilgili haberlere yere verilecektir.

Söyleşi: Yerli ve yabancı bilim insanları ile yapılan, en fazla 10 sayfa tutan söyleşilere yer verilecektir.

Güncel Bilim Yazıları: Güncel bilimsel gelişmelerle materyalist diyalektiğin ilişkisini kuran haberler yayınlanmak üzere kabul edilecektir.

Portreler: Bilimsel gelişmeye ve aydınlanma mücadelesine katkı koymuş bilim insanlarını tanıtan yazılara 5 sayfaya kadar yer verilecektir.

Kitap Tanıtımı: Konumuzla ilgili güncel kitaplar tanıtan yazılara 5 sayfaya kadar yer yayınlanacaktır.

YAZIM KURALLARI

MDT dergisinde yayımlanmak üzere hazırlanan makalelerde APA 6. sürüm kullanılmalıdır.

Biçim

Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5 cm aralık olmalıdır. Times New Roman 12 punto kullanılmalı, satır aralığı 2 olmalıdır.

Paragraf başlangıcında girinti olmamalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

Metin içinde yapılan alıntılar çift tırnak içinde gösterilmeli, üç cümleyi geçen blok alıntılarda alıntının tamamı bir tab (1,25 cm) içeride olmalıdır. Alıntının sonunda kaynak verilmelidir (Kaynak, yıl, sayfa numarası).

Dipnotlar 8 punto ile yazılmalıdır.

Sayfalar numaralandırılmalıdır.

Başlık: Ortalanmış bir şekilde 14 punto ile sözcüklerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Başlığın altına; yazar(ların) ismi, kurum bilgileri ve unvan eklenir.

Bir alt satıra sorumlu yazarın e-posta adresi yazılmalıdır.

Yapılandırılmış özet: Yapılandırılmış özet Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Özet, makalenin amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını, alt başlıklar halinde ve açık bir şekilde vermelidir. Yapılandırılmış özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Türkçe ve İngilizce özetler 500 kelimeyi geçmemelidir. Talep edilmesi durumunda İngilizce özet MDT Yayın Kurulu tarafından çevrilecektir.

Anahtar kelimeler: Özetin altında 3-5 adet anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimeler italik olarak yazılmalıdır. İngilizce özetin altına anahtar kelimeler İngilizce olarak eklenmelidir.

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri haricinde numaralandırma yapılacaktır.

Alt başlıklar: Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Başlıkları Numaralandırma: Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

Yazar alt başlıkları istemiyorsa numaralandırmayabilir, ancak bu durumda birden fazla seviyede alt başlık açmamalıdır.    

Şekil, tablo, grafik, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, grafik, harita ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Dergi renkli yayımlanmadığı için görseller gri tonlarına uygun şekilde hazırlanmalı, grafikler renk değil şekil temelli sunulmalıdır. Şekil ve tablolar metin içindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır.

Ekler: Ana metnin sonunda verilmelidir.

Metin içerisinde kaynak kullanımı: Metin içi atıflarda, tek yazarlı kaynaklarda yazarın soyadı ve yayının tarihi belirtilmelidir. İki yazarlı makalelerde iki yazarın soyadı “ve” bağlacı ile birlikte yazılmalıdır. Üç ve daha fazla yazarı olan kaynaklar ilk yazarın soyadı “ve ark.”  şeklinde belirtilmelidir.

Cümle içinde atıf yapılırken yazarın soyadından sonra parantez içinde kaynağın yayın yılı belirtilmelidir: Örneğin “Nielsen (2017) tarafından....” gibi.

Cümlenin sonunda atıf yapıldığında ise yazar ismi ve yayın yılı parantez içinde belirtilmelidir.

(Akın ve Özdemir, 1996)

Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan ilk olarak yazılır.

Aynı yazarın aynı yıl içindeki yayınları eser adlarının alfabetik sırasına göre a, b,c şeklinde sıralanmalıdır. (Bell, 2005a)

Doğrudan alıntı yapıldığında sayfa numarası verilmelidir. (Önal, 2017, s.213) ya da (Önal, 2017, ss.213-215)

Kaynakça

Kaynakça APA 6. sürüm formatına göre hazırlanmalıdır. Microsoft Word programında "Başvurular" sekmesinde bulunan "Kaynakları Yönet" ve "Stil" kısımlarının kullanılması kolaylık sağlayacaktır.

Kaynaklar listesi metnin sonunda verilmelidir ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak numarasız şekilde sıralanmalıdır.

Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır.

a. Kaynak makale ise

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi:

Cohen, N.D., Vontur, C.A., Rakestraw, P.C. (2000). Risk factors for enterolithiasis among horses in Texas. Journal of the American Veterinary Medical Association, 216, 1787-1794.

b. Kaynak kitap ise

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Lewontin, R. (2103). Üçlü sarmal. İstanbul: Say Yayınları.

Editörlü kitap:

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil.

Editörlü kitapta bölüm:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Önal, N.E. (2017). Sovyetler Birliği'nde tarımda kolektivizasyonun mantığı. Suda, E.Z. ve Önal, N.E. (Ed.), 100. yılında Büyük Ekim Devrimi  (ss. 213-236). İstanbul: Yazılama Yayınevi.

Çeviri kitap:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

Newsholme, A. ve Kingsbury, J.A. (2015). Kızıl tıp. (S. Görmez, Çev.) İstanbul: Yazılama Yayınevi.

c. Kaynak bir web sitesi ise

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

FDA (2001). Effect of theuse of antimicrobials in food-producing animals on pathogen load. Systematic review of the published literature . Erişim tarihi: 14.12.2017 http://www.fda.gov/cvm/antimicrobial/PathRpt.pdf

Atıflar ve kaynakça ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.apastyle.org adresi ziyaret edilebilir.