Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 2

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Mayıs 2021 | Cilt4 | Sayı2| ...

Sunuş: Bilimde İdealizmi Ayıklamak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Bu sayıyla birlikte Madde, Diyalektik ve Toplum’un dördüncü cildinin ilk yarısını tamamlamış oluyoruz.Madde, Diyalektik ve Toplum’un hedeflerinden başlıcasının sınıfsal nedenlerle günümüz biliminde gelişmekte olan alanların içine sızan idealizmi ortaya çıkarmak ve sağlam bir materyalist zeminde bir ayıklama işlemine tabi tutmak olduğunu biliyorsunuz. Bu sayıda bunun örneklerini bulacaksınız. ...

Üretici Dilbilim Çerçevesinden Dilin Evrimi: Eleştirel Bir Değerlendirme*

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Evolution of Language from the Perspective of Generative Linguistics: A Critical Review Özgür Aydın Prof. Dr. Dilbilim Bölümü, DTCF, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Rıfat Can Salman Yüksek Lisans Öğrencisi, Dilbilim Bölümü, DTCF, Ankara Üniversitesi, Ankara ve Bilişsel Bilimler Bölümü, Enformatik Enstitüsü, ODTÜ, Ankara Özet Üretici dilbilim, insana özgü ...

Vıgotski’de Pratik Bilinç Olarak Dil: Düşünmenin Toplumsal Kökeni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Language as Practical Consciousness in Vygotsky: The Social Origin Of Thinking Özge Yılmaz Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sinirbilimleri Programı ozgeyilm[email protected] Özet Bu yazıda hem Sovyet tarihinin, hem de psikoloji tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Lev Vıgotski’nin psikoloji kuramının merkezinde duran dil kuramı tartışmaya açılacaktır. Geleneksel ...

Yeni Bilimsel Verilerin Işığında Dilin Evrimi ve FOXP2 Geni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 The Evolution of Language in the Light of New Scientific Data and the FOXP2 Gene Iraz Akış Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul [email protected] Erhan Nalçacı Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Primatlarda dilin ...

Dil, Jest, Müzik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Language, Gesture, Music Ruhan Alpaydın Öğretim Görevlisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Bu makale, insanların birbirleri ile iletişimde kullandıkları jestler, konuşma ve müziğin ayrı ayrı ve birbirleri ile etkileşerek nasıl evrimleştiğini inceleyen tezleri ve bu iletişim şekillerinin ortak ve farklı yanlarını incelemeye bir giriştir. Darwin de ...

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Sağlık

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Health Services in German Democratic Republic Eda Mermi Dr, İç Hastalıkları Uzmanı [email protected] Özet 9 Mayıs 1945 tarihinde, Hitler Almanyası’nın faşist ordularının Sovyetler Birliği ve ona bağlı güçler tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından kendilerini Antifaşist güç olarak tanımlayan Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa Hitler faşizminin ...

Sosyalizm, Yaşlanma ve Sağlık: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas İskelet Problemleri Önlenebilir mi?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Socialism, Ageing, and Health: Can Musculoskeletal Problems Be Prevented in Older Individuals? Banu Karahan Doç. Dr., Fizyoterapi ve Rehabilitasyon [email protected] Özet Dünya genelinde ortalama yaşam beklentisi artmış, ancak kapitalizm koşulları nedeniyle bu durum, insanların kronik hastalıklar ve engellilikle daha uzun yıllar yaşamasıyla sonuçlanmıştır. Birden fazla kronik hastalığın varlığını ...

Yeteneğin Genetik ve Çevresel Yönü: Müzikal Yetenek Kavramı Nasıl Ele Alınmalı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Genetic and Environmental Aspects of Talent: How to Discuss the Concept of Musical Talent Gizem Gül M.Sc., Moleküler Biyolog [email protected] Ulaş Özer Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Yetenek kavramı, günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız kavramlardan biridir. Günlük dilimizde böylesine yer edinmiş ...

Kapitalizm Koşullarında Yeşil Enerjinin Sınırları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 The Limits of Green Energy Under Capitalism Turgut Yıldız Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı bturgutyi[email protected] Özet Birleşmiş Milletler’e bağlı ülkeler 30 yılı aşkın süredir fosil yakıt tüketiminin küresel ısınmanın temel sebepleri arasında olduğu konusunda görüş birliği içerisindedir. Ancak geçen 30 yılda fosil yakıt ...

Alternatif Evren Modelleri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Alternative Cosmological Models Sevgi Karadağ Doktora Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul [email protected] Alp Öztarhan Felsefe [email protected] Cem Oran Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Günümüzde modern kozmoloji araştırmalarının odak noktasını ...

Öncü kimliği ile Halet Çambel

Kivilcim Basak Vural, Mayıs 27, 2021 Halet Çambel, a Pioneering Intellectual Mehmet Özdoğan Emeritus Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Halet Çambel her zaman, her ortamda aydın bir bilim insanı olmanın sorumluluğunu taşımıştır; akademisyen olarak da üniversite ile okul arasındaki ayırdı, okulların var olan bilginin belletildiği, üniversitelerin ise bilginin nasıl edinileceğinin gösterildiği ...