Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 2

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Mayıs 2021 | Cilt4 | Sayı2| ...

Sunuş: Bilimde İdealizmi Ayıklamak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Bu sayıyla birlikte Madde, Diyalektik ve Toplum’un dördüncü cildinin ilk yarısını tamamlamış oluyoruz.Madde, Diyalektik ve Toplum’un hedeflerinden başlıcasının sınıfsal nedenlerle günümüz biliminde gelişmekte olan alanların içine sızan idealizmi ortaya çıkarmak ve sağlam bir materyalist zeminde bir ayıklama işlemine tabi tutmak olduğunu biliyorsunuz. Bu sayıda bunun örneklerini bulacaksınız. ...

Üretici Dilbilim Çerçevesinden Dilin Evrimi: Eleştirel Bir Değerlendirme*

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Evolution of Language from the Perspective of Generative Linguistics: A Critical Review Özgür Aydın Prof. Dr. Dilbilim Bölümü, DTCF, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Rıfat Can Salman Yüksek Lisans Öğrencisi, Dilbilim Bölümü, DTCF, Ankara Üniversitesi, Ankara ve Bilişsel Bilimler Bölümü, Enformatik Enstitüsü, ODTÜ, Ankara Özet Üretici dilbilim, insana özgü ...

Vıgotski’de Pratik Bilinç Olarak Dil: Düşünmenin Toplumsal Kökeni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Language as Practical Consciousness in Vygotsky: The Social Origin Of Thinking Özge Yılmaz Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sinirbilimleri Programı [email protected] Özet Bu yazıda hem Sovyet tarihinin, hem de psikoloji tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Lev Vıgotski’nin psikoloji kuramının merkezinde duran dil kuramı tartışmaya açılacaktır. Geleneksel ...

Yeni Bilimsel Verilerin Işığında Dilin Evrimi ve FOXP2 Geni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 The Evolution of Language in the Light of New Scientific Data and the FOXP2 Gene Iraz Akış Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul [email protected] Erhan Nalçacı Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Primatlarda dilin ...

Dil, Jest, Müzik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Language, Gesture, Music Ruhan Alpaydın Öğretim Görevlisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Bu makale, insanların birbirleri ile iletişimde kullandıkları jestler, konuşma ve müziğin ayrı ayrı ve birbirleri ile etkileşerek nasıl evrimleştiğini inceleyen tezleri ve bu iletişim şekillerinin ortak ve farklı yanlarını incelemeye bir giriştir. Darwin de ...

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Sağlık

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Health Services in German Democratic Republic Eda Mermi Dr, İç Hastalıkları Uzmanı [email protected] Özet 9 Mayıs 1945 tarihinde, Hitler Almanyası’nın faşist ordularının Sovyetler Birliği ve ona bağlı güçler tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından kendilerini Antifaşist güç olarak tanımlayan Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa Hitler faşizminin ...

Sosyalizm, Yaşlanma ve Sağlık: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas İskelet Problemleri Önlenebilir mi?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Socialism, Ageing, and Health: Can Musculoskeletal Problems Be Prevented in Older Individuals? Banu Karahan Doç. Dr., Fizyoterapi ve Rehabilitasyon [email protected] Özet Dünya genelinde ortalama yaşam beklentisi artmış, ancak kapitalizm koşulları nedeniyle bu durum, insanların kronik hastalıklar ve engellilikle daha uzun yıllar yaşamasıyla sonuçlanmıştır. Birden fazla kronik hastalığın varlığını ...

Yeteneğin Genetik ve Çevresel Yönü: Müzikal Yetenek Kavramı Nasıl Ele Alınmalı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Genetic and Environmental Aspects of Talent: How to Discuss the Concept of Musical Talent Gizem Gül M.Sc., Moleküler Biyolog [email protected] Ulaş Özer Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Yetenek kavramı, günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız kavramlardan biridir. Günlük dilimizde böylesine yer edinmiş ...

Kapitalizm Koşullarında Yeşil Enerjinin Sınırları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 The Limits of Green Energy Under Capitalism Turgut Yıldız Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı [email protected] Özet Birleşmiş Milletler’e bağlı ülkeler 30 yılı aşkın süredir fosil yakıt tüketiminin küresel ısınmanın temel sebepleri arasında olduğu konusunda görüş birliği içerisindedir. Ancak geçen 30 yılda fosil yakıt ...

Alternatif Evren Modelleri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Alternative Cosmological Models Sevgi Karadağ Doktora Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul [email protected] Alp Öztarhan Felsefe [email protected] Cem Oran Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Günümüzde modern kozmoloji araştırmalarının odak noktasını ...

Öncü kimliği ile Halet Çambel

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Halet Çambel, a Pioneering Intellectual Mehmet Özdoğan Emeritus Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Halet Çambel her zaman, her ortamda aydın bir bilim insanı olmanın sorumluluğunu taşımıştır; akademisyen olarak da üniversite ile okul arasındaki ayırdı, okulların var olan bilginin belletildiği, üniversitelerin ise bilginin nasıl edinileceğinin gösterildiği ...

Tarık Güçlütürk ile söyleşi: Halet Çambel’in Saha Çalışmalarına Dair Tanıklık

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Söyleşi:Uğur Kayrak Merhabalar, öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimimi tamamladım. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans çalışmamı yaptım, halen doktora çalışmama devam etmekteyim. Arkeolog ve restoratör olarak sayısız arkeolojik kazı çalışmasına katıldım. Halet Çambel’ ...

Ortaokuldan beri Hititolog: Oğuz Soysal

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Söyleşi:Erhan Nalçacı Sayın Oğuz Soysal, bu söyleşiyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi alanınızda çok önemli bir otör olmanıza karşın Türkiye’de çok tanınmıyorsunuz. Uzmanlık alanınız nedir, bize açıklar mısınız?Söyleşi teklifiniz için ben teşekkür ederim; çünkü bu vesile ile kamuoyuna sesini duyurmakta zorlanan bir bilim dalının temsilcileri ...

A Hittitologist Since Secondary School: Oğuz Soysal

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Interview:Erhan Nalçacı Translated:Nihan Soycan Dear Oğuz Soysal, we would like to thank you for accepting this interview. Although you are a very important author in your own scientific field, you are not known that much in Turkey. What is your area of expertise, would you like to explain ...

Evrimsel Araştırmalar ve Evrim Savunusuyla Geçen Bir Ömür: Prof. Dr. Aslı Tolun ile Söyleşi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Söyleşi: Zelal Özgür Durmuş Çözümleme: Nida Yaren Yılmaz Madde, Diyalektik ve Toplum Dergisi'nde gerçekleştirdiğimiz röportajların bu sayıdaki konuğu, moleküler biyoloji alanında uzun yıllardır çalışan başarılı bir bilim insanı, evrim ve aydınlanma mücadelesine önemli katkılar yapmış bir akademisyen Prof. Dr. Aslı Tolun. Kendisiyle çeşitli Anadolu şehirlerindeki çocukluk yıllarını ve ardından İstanbul'da ...

A Life Passed with Evolutionary Researches and Defence of Evolution : An Interview with Prof. Dr. Aslı Tolun

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Interview: Zelal Özgür Durmuş Translation: Nida Yaren Yılmaz In this issue of the interviews, we have performed in the Journal of Matter, Dialectics and Society, our guest is Prof Dr. Aslı Tolun. She is a successful scientist who studied in the molecular biology field for long years and an academic ...

Marx’ın Düşüncesi: Okumaya, Düşünmeye, Değiştirmeye Çağrı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Gülay Dinçel Yazılama Yayınevi’nin 2020 yılı sonunda yayımladığı “Tarihsel Gelişimi İçinde Marx’ın Düşüncesi” kuvvetli bir doğrultu ortaklığı taşıyan, bütünlüklü bir derleme. Nevzat Evrim Önal’ın editörlüğünü yaptığı, aynı zamanda yazarları arasında yer aldığı kitap yedi yazarın, dokuz makalesinden oluşuyor. Kitaptaki sırasıyla Ceren Tuğlu Olpak, Erhan Nalçacı, Nevzat Evrim ...