Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 1

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Şubat 2021 | Cilt4 | Sayı1| ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Toplum ve Bilim İlişkisine Farklı Yönleriyle Bakmak Dördüncü yılımızın bu ilk sayısını sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu sayıdaki dosyalar, dosya dışı yazılar, kitap tanıtımı ve özellikle röportaj toplum ve bilim arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutuyor.Bu sayıdaki ilk dosyamızda COVID-19 pandemisinin bir yılını geride bırakırken pandemi özelinde toplum ve bilim arasındaki ...

Pandeminin Bir Yıllık Değerlendirmesi; “Bilim Yeterli Değildir!’’

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 One year evaluation of the pandemic; "Science is not sufficient!" Necati Çıtak Doç. Dr., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul [email protected] Asbest’in asbest işçileri üzerindeki etkilerini bilimsel veriler ile ortaya koyan Dr. Irving Selikoff işçi sağlığının toplumsal ...

COVID-19’la Mücadelede Devlet Yönetimi ve Küba Bilimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Government Management and Cuban Science in the Confrontation With COVID-19 Miguel Díaz-Canel Bermúdez Küba Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jorge Núñez Jover Havana Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Toplum Kürsüsü Başkanı [email protected] Çeviri: Yasin Çalış Özet Bu makalenin temel amacı, COVID-19’la mücadelede bilim insanları ve devlet yönetimi arasındaki ilişki bağlamında ...

1960’larda Bilim Dünyası ile İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Sosyalist Hareket: Türkiye İşçi Partisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Socialist Movement in Turkey in the Context of the Relations with Scientific Community in 1960s: Workers’ Party of Turkey (TİP) Melih Yeşilbağ Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara [email protected] Turgut Yıldız Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı [email protected] ...

Bir Akademisyen Olarak Behice Boran: Türkiye’nin İlk Kadın Sosyoloğu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Behice Boran As an Academician: Turkey’s First Female Sociologist Suzan Şahin İktisat Doktora Öğrecisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Anadolu Üniversitesi, Eskişehir [email protected] Özet Behice Sadık Boran, tutarlı bilimsel görüşü, entelektüel birikimi ve politik duruşunun yanı sıra öncü bir kadın figür olarak da anılmayı hak etmektedir. Bu makale Boran’ ...

Bir Bilim Kadını ve TİP’li Senatör: Fatma Hikmet İşmen

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 A Scientist and Senator from TİP: Fatma Hikmet İşmen E. Zeynep Suda Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Bu kısa çalışmada Türk siyasal yaşamında önemli bir yeri olan bir bilim kadını, Fatma Hikmet İşmen’in yaşamı, bilim kariyeri ...

Arkeolojiye Marksist Yaklaşım: Gordon Childe

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 A Marxist approach to archeology: Gordon Childe Ceren Demiröz Yüksek Lisans Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi, ODTÜ, Ankara [email protected] Özet 20. yüzyılın önemli arkeologlarından biri olan Gordon Childe, arkeoloji alanında geliştirdiği yöntemler ve oluşturduğu kuramlarla adından sıklıkla söz ettiriyor. Arkeolojiden siyasete uzanan yaşamında, pek çok kez ziyaret ettiği ...

Irkçılık ve Genetik Belirlenimciliğe Karşı Farklı Bir Tavır İhtiyacı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 The Need For A New Stance Against Racism and Genetic Determinism Mehmet Somel Doç. Dr., Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen Fakültesi, ODTÜ, Ankara [email protected] Özet 20. yüzyılın ikinci yarısında Richard Lewontin ve Stephen Jay Gould’un öncülük ettiği Batılı sosyalist görüşlü biyologlar, insanlar arasında eşitsizliklerin genetik temelleri olduğuna ...

“Hayal Etmeliyiz!”: Sosyalist Gelecek ve Planlama

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Gamze Yücesan-Özdemir Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara Salgın günlerinde, kapitalizmin yeniden ürettiği ekonomik ve toplumsal değerlerin nasıl yıkıcı hale geldiğini deneyimlerken, başka olasılıklar üzerine düşünmek gerekmiyor mu? Burjuva bilimlerinin içi boş kavramlarına, imkansız vaatlerine hapsolmayan ve ona tutsak olmayan bir bilime ihtiyacımız yok mu? Ekonomisiyle, kurumlarıyla, toplumsal ilişkileriyle, ...

Bilim Dünyasında Bir Modern Robin Hood: Alexandra Elbakyan

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Söyleşi: N. Ezgi Altınışık, Alp Öztarhan, Emel Güneş Türkçe Çeviri: Alp Öztarhan Alexandra Elbakyan’nın Biyografisi Alexandra Elbakyan, 1988 yılında Kazakistan’ın Almatı şehrinde doğdu. Çocukluğunda doğa bilimleri ve bilgisayar programcılığına ilgi duydu. Henüz ortaokul ve lise yıllarında kendi çabasıyla çeşitli programlama dillerini öğrendi. On altı yaşındayken Sci-Hub sitesinin prototipi ...

A Robin Hood in the World of Science: Alexandra Elbakyan

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Interview: N. Ezgi Altınışık, Alp Öztarhan, Emel Güneş Alexandra Elbakyan’s Biography Alexandra Elbakyan was born in 1988 in Almaty, Kazakhstan. As a child, she was interested in natural sciences and computer programming. During the secondary and high school years, she learned various programming languages. She was 16 years old ...