Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 3 | Sayı 2

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Mayıs 2020 | Cilt3 | Sayı2 | ...

Sunuş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Zor Günlerde Bilim ve Aydınlanma Madde, Diyalektik ve Toplum’un üçüncü cildinin ikinci sayısının hazırlıkları yaşam tarzının dramatik şekilde değişmesine ve düzenin bütün bozukluklarının çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmasına neden olan COVID-19 pandemisine denk geldi. Sayıların planını aylar öncesinde yaparken tabii ki bir pandemi öngörmemiştik.Ancak Bilim ve Aydınlanma Akademisi ...

Salgının Gör Dediği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Iraz Akış Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul [email protected] Yeni Koronavirüs, 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yaptığı bildirimle dünyanın gündemine girdi. Çin'in çok kalabalık ve çarpık kentleşmiş sanayi kenti Wuhan'da ortaya çıkan virüs bir salgına yol açarak 25 Ocak 2020 ...

Modern Fizikteki Postmodernizm Karşısında Einstein

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Einstein Against Postmodernism In Modern Physics Hasan Karabıyık Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İzmir [email protected] Özet Modern fiziğin kurucularından Einstein'ın postmodernizm karşıtı tutumunun gerekçelerinin açıklandığı bu çalışma bitmekte olanın modernizm değil postmodernizm olduğunu ortaya koymaktadır. Modernizmle hesaplaşmak yerine onu tamamlayıp daha ileri ...

“Görelilik” Üzerine: Ne Anlaşılıyor, Ne Anlamalıyız?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 On "Relativity": How is it perceived? How should we perceive? Mehmet Ali Olpak Dr., Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi [email protected] Özet Genellikle Albert Einstein’ın adıyla anılan görelilik kuramları ve “görelilik” kavramının bizzat kendisi modern fizikte çok önemli bir yer tutmaktadır. Çeşitli bilim ve felsefe ...

Bir Aydın Olarak Albert Einstein’ın Sosyalizm ve SSCB ile İlişkileri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Albert Einstein’s Relation to Socialism and the USSR as an Intellectual Kıvanç İbrahim Ünlütürk Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Bu makale, Albert Einstein’ın bir aydın olarak portresini çizmeyi ve bunu yaparken özellikle sosyalizm ve SSCB ile ilişkisini özetlemeye çalışmaktadır. ...

Gribanov’un Çözümlemesinde Einstein’ın Görelilik Kuramı ve Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Alp Öztarhan [email protected] Dimitri Prokhoroviç Gribanov, Sovyetler Birliği’nde Einstein başta olmak üzere bilimsel konularda eserler vermiş bir felsefecidir. Bu yazıda Gribanov’un “Albert Einstein’ın Felsefi Görüşleri ve Görelilik Kuramı” adlı kitabı tanıtılacaktır. Kitap 1983 yılında yazılmış, 1987 yılında İngilizce basımı Progress Publishers tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap ...

Primatlarda sosyalliğin toplumsal harekete dönüşümü

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 The transformation of sociality into social movement in primates Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Biyolojik hareketten toplumsal harekete geçişe ilişkin sorunların bir kısmı bu makalede ele alınmıştır. Bugün giderek artan veriler sosyal yaşamın primatlarda ortaya çıktığı ve ...

Şempanzeler ve Bonobolar Hakkında Bir Derleme

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 A Revıew On Chimpanzees And Bonobos Zelal Özgür Durmuş Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara [email protected] Özet İnsan soyunun evrimsel açıdan yaşayan en yakın akrabası olan şempanzeler ve bonoboları araştırmak hem doğayı anlamak için hem insanın kendini anlamlandırması için kritik bir alandır. Altı milyon yıl ...

Primatolojinin Öncülerinden Jane Goodall

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Jane Goodall as a Pioneer in Primatology Şayeste Çağıl İnanç Uzman biyolog, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Yirmi altı yaşında, lise mezunu bir genç kadın olarak, ...

Batı Müziğinin Yakın Doğu Kökleri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Near Eastern Roots of Western Music Ruhan Alpaydın Öğr. Gör., Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Bu makale Batı Müziği’nin köklerinin Antik Yunan olduğu kabulünü yıkan araştırmaların kısa bir derlemesidir. 1920'lerden itibaren Yakın Doğu'da bulunan ve o coğrafyada yaşamış eski uygarlıklar tarafından yazılmış tabletlerde yazılı ...

Kara Kutu ile Yüzleşme Vakti

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Eda Mermi Dr., İç Hastalıkları Uzmanı Geçtiğimiz aylarda Soner Yalçın’ın kaleme aldığı Kara Kutu Yüzleşme Vakti adıyla yayımlanan ve endüstriyel tıp eleştirisi yaptığı iddia edilen çalışmayla yüzleşmek için hazırlanan bu yazıda, Yalçın’ın iddialarını ve çözüm önerilerini inceleyeceğiz. Yazarın konu ile alakalı daha önceki üretimlerinde olduğu gibi bu kitapta ...

Prof. Dr. Minqi Li Bilim İnsanlarının Temel Görevi Fiziksel ve Sosyal Sistemlerin Hareket Yasalarını Anlamaya Çalışmak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Söyleşi ve Çeviri: Mehmet Aslan Minqi Li, siyasi aktivist ve Marksist akademisyen, Çin “yeni sol”unun en önemli temsilcilerinden biri. Neoliberal iktisadı ve iktisadi rasyonellikle olan ilişkisini eleştiren Li, ayrıca Çin’in yükselişine yol açan sosyal ve maddi koşulları inceleyerek kapitalist düzeni eleştirdi, sosyalizmi savundu. Kapitalist dünya sistemi ve çevre ...

Prof. Dr. Minqi Li: Basic Task Of Scientists Has To Do With Increasing People’s General Awareness About Physical And Social Laws Of Motion

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Interview: Mehmet Aslan Minqi Li is a political activist and Marxist academic. He is among the foremost promoters of the Chinese "New Left". He criticized neoliberal economics and its relation to economic rationality as he also examined the social and material conditions that had led to China's rise ...