1960’larda Bilim Dünyası ile İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Sosyalist Hareket: Türkiye İşçi Partisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Socialist Movement in Turkey in the Context of the Relations with Scientific Community in 1960s: Workers’ Party of Turkey (TİP) Melih Yeşilbağ Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara [email protected] Turgut Yıldız Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı [email protected] ...

Bir Akademisyen Olarak Behice Boran: Türkiye’nin İlk Kadın Sosyoloğu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Behice Boran As an Academician: Turkey’s First Female Sociologist Suzan Şahin İktisat Doktora Öğrecisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Anadolu Üniversitesi, Eskişehir [email protected] Özet Behice Sadık Boran, tutarlı bilimsel görüşü, entelektüel birikimi ve politik duruşunun yanı sıra öncü bir kadın figür olarak da anılmayı hak etmektedir. Bu makale Boran’ ...

Bir Bilim Kadını ve TİP’li Senatör: Fatma Hikmet İşmen

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 A Scientist and Senator from TİP: Fatma Hikmet İşmen E. Zeynep Suda Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Bu kısa çalışmada Türk siyasal yaşamında önemli bir yeri olan bir bilim kadını, Fatma Hikmet İşmen’in yaşamı, bilim kariyeri ...