1700-1927 Yılları Arasında Rusya ve SSCB’de Matematiğin Genel Durumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 General View of Mathematics in Russia and the Soviet Union between 1700 and 1927 Engin Özkan Dr., Matematik Bölümü,TED Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Bu makalede Çarlık Rusya’sı ve SSCB’nin ilk on yıllık dönemini kapsayan bir tarih diliminde bu coğrafyada matematiğin gelişiminin genel bir özeti verilecektir. ...

SSCB’de Topoloji (1917-1958)

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Topology in the USSR (1917-1958) Oğuz Şavk Doktor Adayı. Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Bölümü. İstanbul, Türkiye. [email protected] Özet Bu makalede, 1917-1958 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde topoloji alanında ortaya konan bilgi birikiminin serüvenini kimi önemli sonuçları merkeze alarak ele alacağız. Bu tarihsel kesite ...