Serol Teber’in Yaşamı ve Eserleri Üzerine

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 The Life and Works of Serol Teber Erhan Nalçacı Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi , [email protected] Ekin Şen Lisans öğrencisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü Özet Bu yazıda 1938-2004 yılları arasında yaşamış ve birçok eser vermiş, yakın tarihimizin önemli aydınlarından Serol Teber’in ...

İnsanlaşma serüvenine diyalektik materyalist yöntemle bakan bir kitap: Davranışlarımızın Kökeni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 The Origin of Our Behavior: A Book with Dialectical Materialist Method through the Humanization Journey Endam Köybaşı Dr. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, [email protected] Özet Bu yazıda Serol Teber’in ilk baskısı 1975 yılında yapılmış olan Davranışlarımızın Kökeni adlı kitabının tanıtımı ve ...