Pandeminin Bir Yıllık Değerlendirmesi; “Bilim Yeterli Değildir!’’

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 One year evaluation of the pandemic; "Science is not sufficient!" Necati Çıtak Doç. Dr., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul [email protected] Asbest’in asbest işçileri üzerindeki etkilerini bilimsel veriler ile ortaya koyan Dr. Irving Selikoff işçi sağlığının toplumsal ...

COVID-19’la Mücadelede Devlet Yönetimi ve Küba Bilimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 27, 2021 Government Management and Cuban Science in the Confrontation With COVID-19 Miguel Díaz-Canel Bermúdez Küba Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jorge Núñez Jover Havana Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Toplum Kürsüsü Başkanı [email protected] Çeviri: Yasin Çalış Özet Bu makalenin temel amacı, COVID-19’la mücadelede bilim insanları ve devlet yönetimi arasındaki ilişki bağlamında ...