Türkiye'de Meslek Hastalıkları Tartışmasına Katkı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Contribution to the Discussion of Occupational Diseases in Turkey Yücel Demiral Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı [email protected] Özet Türkiye'deki meslek hastalığı tanısı almış çalışan sayısının beklenenin çok altında olması önemli bir tartışma konusudur. Ancak, meslek hastalıklarına tanı ...

Sosyalizm Deneyimlerinde Meslek Hastalıklarına Yaklaşım

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Approach to Occupational Diseases in Socialism Eda Mermi İç Hastalıkları Uzmanı [email protected] Özet Sosyalist ülkelerdeki meslek hastalıklarının tanımı ve kapsamı, kapitalist ülkelerle karşılaştırıldığında kıyaslayabilmek için birçok veri sunmaktadır. Bu veriler incelendiğinde sosyalist ülkelerde işçi sağlığına verilen önem anlaşılmaktadır. SSCB, Küba, Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Çekoslovakya’daki sosyalist deneyimlerin ...

Meslek Hastalığı Olarak Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Noise-Induced Hearing Loss As An Occupational Disease Zahide Çiler Büyükatalay Doç.Dr.,Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Çalışma ortamında maruz kalınan fiziksel etkilerden birisi olan gürültüye bağlı etkiler günümüzde sık karşılaştığımız meslek hastalıklarından biridir. Gürültüye bağlı olarak ...

COVID-19 Pandemisi Döneminde Engels'i Yeniden Okumak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Rereading Engels in the Period of the COVID-19 Pandemic Necati Çıtak Doç.Dr.,Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir [email protected] Özet COVID-19 pandemisi küresel ölçekte tüm ülkelere neredeyse eşit dağılım gösterirken ülkeler içindeki sonuçları sınıfsal farklılıklar ...