Ernst Mach: Duyumsal Monizm ve Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Ernst Mach: Sensory Monism and Materialism Gökhan Akbay Dr., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Temel ve İnsani Bilimler Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs. [email protected] Özet Bu yazıda Ernst Mach’ın epistemolojik ve ontolojik görüşleri materyalist bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Yazımızın temel iddiası, Mach’ın dünya öğeleri kuramının materyalizmin ...

Ernst Mach ve Felsefesi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Ernst Mach and His Philosophy Kıvanç İbrahim Ünlütürk Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Bu makalede Ernst Mach’ın felsefi fikirleri ve Mach’çı felsefenin diyalektik materyalist eleştirisi sunulmaktadır. Mach’ın, duyuların cisimler tarafından yaratıldığını reddettiği, tersine cisimlerin bir takım duyu bileşimlerini ...

Yoldan Çıkan Bolşevik: Aleksandr Bogdanov

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Derailed Bolshevik: Alexander Bogdanov Kaya Tokmakçıoğlu Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Çarlık Rusya’sının çöküşünde siyaset sahnesine çıkan en önemli Bolşevikler’den biri Aleksandr Bogdanov’du. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kurucu kadrolarından olan bu Bolşevik, üretkenliğiyle ...

Marx, Engels, Lenin – Ve Dietzgen: Bir İşçinin Gözünden Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 Marx, Engels, Lenin - And Dietzgen: Dialectical Materialism From The Eyes Of A Worker Nazlı Cihan Dr., Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Değerler Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme Araştırma Merkezi, Münih, Almanya. [email protected] Özet 19. yüzyıl Alman işçi hareketi tarihinde öne çıkan isimlerin yanı sıra Joseph Dietzgen özel bir öneme sahiptir. Dietzgen'in ...

Weitling’den Günümüze Sol İlahiyatçılığın Diyalektik Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 27, 2020 The Dialectical Criticism of Left Theologism from Weitling to Today Nevzat Evrim Önal Doç. Dr., Beykoz Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul. [email protected] Özet “Sol ilahiyatçılık” esasen, kapitalist üretim biçiminin dünya çapında egemen olduğu günümüz koşullarında, ezilenlerin kurtuluşundan yana bir dinyazımı ve bu dinin bir toplumsal mücadele programı ...