Marx'ın Matematiksel El Yazmaları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bu makalede Karl Marx’ın ölümünden ancak 85 yıl sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde yayımlanabilen küçük puntolarla yazılmış yaklaşık 1000 sayfalık Matematiksel Elyazmalarını inceleyeceğiz. ...

Karl Marx’ın Bilime Katkıları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Karl Marx’ın 200. doğum yıldönümü kutlanırken Marx’ın bilime katkısı değerlendirilmiş, benzer yıllarda doğan 19. yüzyıl bilim insanları ile karşılaştırılmıştır... ...

Marx’ın Doktora Tezi: Diyalektik Materyalizmin İşaret Fişeği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Marx 1841’de materyalist Yunan düşünürleri Demokritos ve Epikuros’un doğa felsefelerini karşılaştırdığı doktorasını idealizmin Almanya’daki beşiği Jena Üniversitesine sunmuştur. ...

Bilimin Bilimi: Bernal

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Bu çalışma, J. D. Bernal’ın bilimsel ilerleme konusundaki genel yaklaşımına dair bir özet sunmayı amaçlamaktadır. ...

Marx ve İnsan Doğası: Bir Giriş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Bu yazı Marx'ın insan doğası kavramına dair düşüncelerinin ne olduğuna dair bir giriş, kısa bir derleme amacı taşımaktadır. Yazıda Marx'a kadar olan dönemde insan doğası hakkında neler söylendiği aktarılacak, Marx'ın düşüncesinde insan doğasına yönelik göndermeler ele alınacaktır. ...

Marksizm’in Biyoloji Tartışmalarındaki Etkisi: Levins ve Lewontin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Marx ve Engels’in geliştirdiği diyalektik materyalizmin biyolojik bilimlerdeki etkisini 20. yüzyıl boyunca süren çalışmalarda gözlemlemek mümkün. ...

Biyolojide Diyalektiği Savunmak: Levins ve Lewontin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Biyoloji belki de doğa bilimleri içinde politik tartışmalara en açık bilimdir. İnsan doğası, davranışın biyolojik temelleri, kültür ve biyoloji etkileşimi, canlılığın doğası, insan evrimi gibi konular sosyal bilimlerle biyolojinin çeşitli disiplinlerini bir araya getiren konulardır. ...