Termoregülasyonun Evrimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Evolution of Thermoregulation Sertaç Üstün Dr. Öğretim Üyesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Canlılarda vücut sıcaklığının çeşitli fizyolojik mekanizmalar tarafından kontrol edilerek belirli sınırlar içerisinde tutulması termoregülasyon olarak adlandırılır ve hayati işlevlerin sürdürülebilmesi için kritiktir. İlk canlılardan itibaren vücut sıcaklığının -ortam sıcaklığı ...

Ağrı Duyusuna Evrimsel Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 An Evolutionary Perspective to the Pain Sense Hazal Artuvan Korkmaz Uzm. Dr., Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Ağrı, insanlar için “gerçek veya potansiyel doku hasarıyla ilişkili hoş olmayan duyusal ve duygusal bir deneyim” ve diğer canılar için “caydırıcı bir duyu” olarak tanımlanır. ...

Gözün Evrimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Evolution of the Eye Şayeste Çağıl İnal Uzm. Bio., Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Evrim kuramının bugün geldiği noktada, canlılara ait bütün sistemlerin ve sistemlere ait tüm yapıların evrimini derinlemesine çalışmak mümkündür. Milyarlarca yıl önce yaşamını sürdüren mikroskobik organizmaların, çok karmaşık canlılara nasıl ...