Modern Fizikteki Postmodernizm Karşısında Einstein

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Einstein Against Postmodernism In Modern Physics Hasan Karabıyık Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İzmir [email protected] Özet Modern fiziğin kurucularından Einstein'ın postmodernizm karşıtı tutumunun gerekçelerinin açıklandığı bu çalışma bitmekte olanın modernizm değil postmodernizm olduğunu ortaya koymaktadır. Modernizmle hesaplaşmak yerine onu tamamlayıp daha ileri ...

“Görelilik” Üzerine: Ne Anlaşılıyor, Ne Anlamalıyız?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 On "Relativity": How is it perceived? How should we perceive? Mehmet Ali Olpak Dr., Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi [email protected] Özet Genellikle Albert Einstein’ın adıyla anılan görelilik kuramları ve “görelilik” kavramının bizzat kendisi modern fizikte çok önemli bir yer tutmaktadır. Çeşitli bilim ve felsefe ...

Bir Aydın Olarak Albert Einstein’ın Sosyalizm ve SSCB ile İlişkileri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Albert Einstein’s Relation to Socialism and the USSR as an Intellectual Kıvanç İbrahim Ünlütürk Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Bu makale, Albert Einstein’ın bir aydın olarak portresini çizmeyi ve bunu yaparken özellikle sosyalizm ve SSCB ile ilişkisini özetlemeye çalışmaktadır. ...

Gribanov’un Çözümlemesinde Einstein’ın Görelilik Kuramı ve Diyalektik Materyalizm

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 19, 2020 Alp Öztarhan [email protected] Dimitri Prokhoroviç Gribanov, Sovyetler Birliği’nde Einstein başta olmak üzere bilimsel konularda eserler vermiş bir felsefecidir. Bu yazıda Gribanov’un “Albert Einstein’ın Felsefi Görüşleri ve Görelilik Kuramı” adlı kitabı tanıtılacaktır. Kitap 1983 yılında yazılmış, 1987 yılında İngilizce basımı Progress Publishers tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitap ...