Öğretim Programı (Müfredat) Değişikliği Nasıl Okunmalı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Eğitimde dinselleşme eğitimin içeriği ve örgütlenmesi, toplumsal yapılarla eğitim sistemi arasında kurulan ilişki gibi eğitimle ilgili pek çok alanda kendini göstermektedir. ...

Eğitim Sistemi ve Yenilenen Müfredatın Çocuk ve Ergenlerin Psikososyal Gelişimine Etkileri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Psikososyal gelişim kavramı, çocukta duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı işlevselliğin gelişimini, kişilik, benlik, kimlik, sosyal ilişkiler ve değerlerin gelişim sürecini tanımlar. ...

Evrim Eğitimi Çalıştay Raporu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Bu rapor Evrim Eğitimi Çalıştayı’na katılan 17 uzmanın evrim eğitiminde hangi kavramların öğretilmesi gerektiğine ve bu kavramların hangi eğitim kademesinden itibaren öğretilmeye başlamasına ilişkin ortaya koydukları görüşlerin analizini içermektedir. ...