Üretici Dilbilim Çerçevesinden Dilin Evrimi: Eleştirel Bir Değerlendirme*

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Evolution of Language from the Perspective of Generative Linguistics: A Critical Review Özgür Aydın Prof. Dr. Dilbilim Bölümü, DTCF, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Rıfat Can Salman Yüksek Lisans Öğrencisi, Dilbilim Bölümü, DTCF, Ankara Üniversitesi, Ankara ve Bilişsel Bilimler Bölümü, Enformatik Enstitüsü, ODTÜ, Ankara Özet Üretici dilbilim, insana özgü ...

Vıgotski’de Pratik Bilinç Olarak Dil: Düşünmenin Toplumsal Kökeni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Language as Practical Consciousness in Vygotsky: The Social Origin Of Thinking Özge Yılmaz Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sinirbilimleri Programı [email protected] Özet Bu yazıda hem Sovyet tarihinin, hem de psikoloji tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Lev Vıgotski’nin psikoloji kuramının merkezinde duran dil kuramı tartışmaya açılacaktır. Geleneksel ...

Yeni Bilimsel Verilerin Işığında Dilin Evrimi ve FOXP2 Geni

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 The Evolution of Language in the Light of New Scientific Data and the FOXP2 Gene Iraz Akış Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul [email protected] Erhan Nalçacı Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Primatlarda dilin ...

Dil, Jest, Müzik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 27, 2021 Language, Gesture, Music Ruhan Alpaydın Öğretim Görevlisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Bu makale, insanların birbirleri ile iletişimde kullandıkları jestler, konuşma ve müziğin ayrı ayrı ve birbirleri ile etkileşerek nasıl evrimleştiğini inceleyen tezleri ve bu iletişim şekillerinin ortak ve farklı yanlarını incelemeye bir giriştir. Darwin de ...