İnternetin Beş Büyük Şirketi: MAMAA[1]

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 The Five Big Companies Of The Internet: Mamaa Onur Güngör Dr., Bilgisayar Mühendisi [email protected] Özet İnternet üzerinde verilen birçok ücretsiz servis insanların davranış kalıplarını ayırt etmek için büyük internet şirketleri tarafından kurulan sistemlerle izlenmektedir. Temel amaç bu sistemler tarafından toplanan veriler aracılığıyla gösterilen reklamlardan veya bu verilerin doğrudan ...

Yapay Zekâ, Büyük Veri ve Otomasyon: Mevcut Durum, Beklentiler ve Olanaklar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Artificial Intelligence, Big Data and Automation: Current State, Prospects and Possibilities Seçkin Sunal Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmada, son birkaç on yılda hızlı bir şekilde gelişen ve toplumlar üzerinde kayda değer etkileri olduğu gözlemlenen bilgisayar teknolojilerinin işçi sınıfı açısından yaratması beklenen sonuçlar incelenmektedir. ...

Bilgisayar Çağı’nın Yeni Sömürü Modeli: Kitle Kaynaklı Çalışma-“Amazon Mechanical Turk” örneği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Crowdsourcing: The New Exploitation Model of The Computer Age - The “Amazon Mechanical Turk” Example Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı - Bilişim Teknolojileri Komisyonu Özet Yapay zeka teknolojilerinin endüstride ve günlük hayatta daha çok kullanılır hale gelmesinin merkezinde duran faktörlerden biri büyük miktarda verinin kolayca üretilebilir ...