Bilimle Desteklenen Bir İdealist Akım: Biyolojik Belirlenmecilik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Egemen sınıflar tarihte çoğu kez sınıf mücadelelerinde kendi varlıklarını ve sömürüyü meşrulaştırmak için toplumu ve insanı belirleyen unsurun biyolojik hareket olduğunu ileri sürmüş, üretim ilişkilerinin neden olduğu toplumsal eşitsizlikleri tarih içinde dondurmayı denemişlerdir. ...

Irk Kavramına Bilimsel Çerçeveden Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Irk düşüncesi bilim dünyasında uzun zamandır tartışılagelen bir kavram oldu. ...

Burjuvazinin “insan bencildir” tezinin eleştirisine doğru

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Bu makalede bir insan davranışı olan bencilliğin insanın doğasının bir parçası, onun varoluş ve karakterinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu savunan bilimsel-politik-felsefi tez (makale boyunca “insan bencildir tezi” olarak ele alınacaktır) incelenecek ve eleştirilecektir. ...

Halk Sağlığında İdealist Sapmalar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Halk sağlığı bilimi Aydınlama'nın etkisi altında, işçi sınıfı mücadelesinin içinde, 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Bu bakımdan Fransız Devrimi’ni ve 19. yüzyılın başından itibaren yükselen işçi sınıfı hareketini özellikle anmak gerekir. ...