Bilim Emekçilerinin Sömürülmesinde Parayla Yayınlar

Kivilcim Basak Vural, Haziran 24, 2022 Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu1.Bilim emekçileri nasıl sömürülüyor?Laboratuvarından çıkmayan ve pek ortalıkta gözükmeyen bilim emekçilerinin kapitalist bir sömürüye maruz kaldıklarını düşünmek, böyle bir süreci kafada canlandırmak kolay değildir. Bu görüş yazısında bilim emekçilerinin uğradığı sömürü mekanizmasını genelleyeceğiz ve içine “Parayla bilimsel yayın yapma” maddesini yerleştireceğiz.Aşina olmayan ...

For-Profit Publishing in the Exploitation of Scientific Workers

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Executive Committee of the Academy of Science and Enlightenment1. How are scientific workers exploited?Scientific labor rarely leaves their laboratories and do not roam around as much. It is harder to envision them as victims of capitalist exploitation. In this letter of opinion, we will generalize the mechanism of exploitation ...

Kapitalizmde Bilgiye Erişim: Aaron Swartz Olayı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Access To Knowledge In Capitalism: Aaron Swartz Case Muzaffer Gül Doktora Öğrencisi, Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Günümüzde bilgiye erişimde internetin yaygın kullanımı, beraberinde bilginin bu mecrada alınıp satılmasına ilişkin tartışmaları da getirmiştir. Tartışmalar genellikle şirketlerin, hükümetlerin ya da hukuk sisteminin ...

Bilimsel Tıbbi Dergilerin İpleri Sermayenin Elinde

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 The Strings of Scientific Medical Journals Are in the Hands of Capital Necati Çıtak Doç. Dr.,Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir [email protected] Özet Günümüzde bilimsel ilkelerin ve etik değerler sisteminin temelinin aşındırılmış olduğu ortadadır. Mevcut ...