20. Yüzyılda Sınıf Mücadeleleri, Bilim Felsefesi ve Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Class Struggles in the 20th Century, Philosophy of Science, and Kuhn's Structure of Scientific Revolutions Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Bilim felsefecileri tarihten, yaşadıkları çağın siyasi olaylarından ve sınıf mücadelelerinden bağımsız düşünülemezler. 20. yüzyılda etkinlik göstermiş bütün ...

Analitik Felsefeden Mantıksal Pozitivizme, Analitik Mantığın Diyalektik Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Dialectical Critique of Analytical Logic, from Analytic Philosophy to Logical Positivism Kıvanç İbrahim Ünlütürk Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Bu makale, mantıksal pozitivizm ve onun kaynaklarından olan Russell ve Wittgenstein’ın analitik felsefesi özelinde analitik mantığı diyalektik bir eleştiriye tabi tutmaya ...

Mantıksal Pozitivizm ve Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Logical Positivism and Its Critique Zelal Özgür Durmuş Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü – Biyoloji Bölümü – Doktora Öğrencisi [email protected] Özet Bir bildirge ile 1929 yılında kendi “bilimsel dünya algılayışı”nı ilan eden Viyana Çevresi, daha ileri bir tarihte mantıksal pozitivist ismini benimsemiştir. Bilgi üretiminin hızla arttığı bir dönemde hangi ...

Karl Popper’in Tarihçilik Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Karl Popper’s Critique of Historicism Sercan Kabakçı Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmada, Karl Popper’in tarih disiplini konusundaki görüşleri incelenecektir. Popper’in bu konudaki görüşleri bilim felsefesindeki genel yaklaşımının bir sonucudur ve onun bilimsel yasa kavramını algılayışıyla yakından ilgilidir. Popper bilimsel yasaların ...

Imre Lakatos’un Yaşamı ve Yöntemi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 The Life and Method of Imre Lakatos Oğuz Şavk Doktor Adayı, Matematik Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul [email protected] Mehmet Ali Olpak Doktor Öğretim Üyesi, Mühendislik Fakültesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Bu makalede Imre Lakatos'un (1922-1974) Macaristan'da bir Marksist ve ...

Frankfurt Okulu’na ve Temel Önermelerine Eleştirel Bir Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Frankfurt School and the Critical Theory: A Critical Review Endam Köybaşı Tıp Doktoru ve Psikiyatrist, İzmir [email protected] Özet Frankfurt Okulu, 1920’li yıllarda, “doğru” Marksizm’i bulmak için Almanya’da başlayan entelektüel bir girişimler toplamının parçasıdır. İlk on yılında işçi sınıfının mücadele tarihi ve iktisadi süreçler gibi konuları ...

Psikanalitik Teori 20. Yüzyılda Neden ve Nasıl Etkili Oldu?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 How Did Psychoanalytic Theory Become Influential in the 20th Century? And Why? Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı, İzmir [email protected] Özet Sigmund Freud ve psikanalitik teorinin cenazesi 20. yüzyıl boyunca birçok kez kaldırıldı ama mevta her seferinde mezarından çıkıp geri ...