Madde Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 4

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Aralık 2021 | Cilt4 | Sayı4| ...

Sunuş: Bilim Felsefesi Sınıf Mücadelelerinden Bağımsız Değil

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 2018 yılında yola çıkan Madde, Diyalektik ve Toplum’un bu sayısı ile dördüncü yılını tamamlıyoruz. Yayımlanmaya başladığı ilk günden itibaren içinden geçtiğimiz gericilik döneminde bir dağ gibi karşımıza yığılmış metafizikle, felsefe ve bilimde hiç gitmeyecekmiş gibi yer etmiş idealizmle mücadele ettik, bu yığıntının bir ucundan tutup ayıklamaya çalıştık. Bu çabanın ...

20. Yüzyılda Sınıf Mücadeleleri, Bilim Felsefesi ve Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Class Struggles in the 20th Century, Philosophy of Science, and Kuhn's Structure of Scientific Revolutions Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Bilim felsefecileri tarihten, yaşadıkları çağın siyasi olaylarından ve sınıf mücadelelerinden bağımsız düşünülemezler. 20. yüzyılda etkinlik göstermiş bütün ...

Analitik Felsefeden Mantıksal Pozitivizme, Analitik Mantığın Diyalektik Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Dialectical Critique of Analytical Logic, from Analytic Philosophy to Logical Positivism Kıvanç İbrahim Ünlütürk Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Bu makale, mantıksal pozitivizm ve onun kaynaklarından olan Russell ve Wittgenstein’ın analitik felsefesi özelinde analitik mantığı diyalektik bir eleştiriye tabi tutmaya ...

Mantıksal Pozitivizm ve Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Logical Positivism and Its Critique Zelal Özgür Durmuş Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü – Biyoloji Bölümü – Doktora Öğrencisi [email protected] Özet Bir bildirge ile 1929 yılında kendi “bilimsel dünya algılayışı”nı ilan eden Viyana Çevresi, daha ileri bir tarihte mantıksal pozitivist ismini benimsemiştir. Bilgi üretiminin hızla arttığı bir dönemde hangi ...

Karl Popper’in Tarihçilik Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Karl Popper’s Critique of Historicism Sercan Kabakçı Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmada, Karl Popper’in tarih disiplini konusundaki görüşleri incelenecektir. Popper’in bu konudaki görüşleri bilim felsefesindeki genel yaklaşımının bir sonucudur ve onun bilimsel yasa kavramını algılayışıyla yakından ilgilidir. Popper bilimsel yasaların ...

Imre Lakatos’un Yaşamı ve Yöntemi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 The Life and Method of Imre Lakatos Oğuz Şavk Doktor Adayı, Matematik Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul [email protected] Mehmet Ali Olpak Doktor Öğretim Üyesi, Mühendislik Fakültesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Bu makalede Imre Lakatos'un (1922-1974) Macaristan'da bir Marksist ve ...

Frankfurt Okulu’na ve Temel Önermelerine Eleştirel Bir Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Frankfurt School and the Critical Theory: A Critical Review Endam Köybaşı Tıp Doktoru ve Psikiyatrist, İzmir [email protected] Özet Frankfurt Okulu, 1920’li yıllarda, “doğru” Marksizm’i bulmak için Almanya’da başlayan entelektüel bir girişimler toplamının parçasıdır. İlk on yılında işçi sınıfının mücadele tarihi ve iktisadi süreçler gibi konuları ...

Psikanalitik Teori 20. Yüzyılda Neden ve Nasıl Etkili Oldu?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 How Did Psychoanalytic Theory Become Influential in the 20th Century? And Why? Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı, İzmir [email protected] Özet Sigmund Freud ve psikanalitik teorinin cenazesi 20. yüzyıl boyunca birçok kez kaldırıldı ama mevta her seferinde mezarından çıkıp geri ...

Sovyetler Birliği’nde Ekoloji ve Çevre-Tarihsel Bir Çerçeve

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Ecology and Environment in Soviet Union-A Historical Frame Zuhal Okuyan Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, İzmir. [email protected] Özet Sovyetler Birliği’nde ekoloji ve çevre ile ilgili çalışmalar, tüm olumsuz koşullara rağmen, devrimin ilk günlerinden itibaren başlamıştır. Bu çalışmalar devlet politikası olarak da farklı dönemlerde karşımıza çıkmaktadır. Sovyetlerde ...

SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 The Development of Cybernetics in the USSR and its Application to Economic Planning Onur Güngör Dr., BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Yapay Zekâ Alt Komisyonu. [email protected] Özet Sibernetik, matematiksel modelleme, bilgi teorisi, sistem teorisi ve kontrol teorisi gibi çeşitli bilim alanlarına bir sözcükle atıf vermeye yarayan, bilişim teknolojilerinin diğer ...

Reel Sosyalizm Deneyiminde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Oral and Dental Health Services in Real Socialism Experience Mustafa Güven BAA-Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı Toplum, Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu [email protected] Özet 20. yüzyıldaki sosyalizm deneyimlerinin birçok konuda insanlığa kazandırdıkları, günümüz kapitalizmin ulaşamayacağı ve topluma sunamayacağı bir konumdadır. Günümüz Küba’sı, Sovyet Sosyalist ...

Prof. Dr. Murat Türkeş: “İklim değişikliğini dikkate alan bir geleceğin planlanması gerekiyor.”

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Söyleşi: Bahar Yıldız Madde, Diyalektik ve Toplum Dergisi'nin bu sayısında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin son raporunun yayımlanması ve Paris Anlaşması’nın onaylanması sonrasında Türkiye’de hem iklim bilimi hem de iklim diplomasisine büyük katkıları olan Prof. Dr. Murat Türkeş ile söyleştik.Prof. Dr. Murat TürkeşHocam merhaba. Öncelikle söyleşi talebimizi ...

Prof. Murat Türkeş: “A future that takes climate change into account needs to be planned”

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Interview: Bahar Yıldız Translation: Bahar Yıldız In this issue of the Journal of Matter, Dialectics, and Society, we interviewed Prof. Dr. Murat Türkeş who made great contributions to both climate science and climate diplomacy in Turkey, following the publication of the latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change ...

Genlerimizden İbaret Değiliz: Biyoloji, İdeoloji ve İnsan Doğası

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Gizem Gül İlk baskısı 1984 yılı olan Genlerimizden İbaret Değiliz kitabı, hayatın her alanındaki sömürünün ve eşitsizliğin artık maskelenemez olduğu sermaye düzeninde, bilim insanı olarak taraf olmanın önemini bizlere bir kez daha gösteriyor. Bilimin ideolojiler üstü değil, bizzat ideolojik mücadeleyle iç içe olduğu bir gerçekken, bilim insanları toplumdan ve onu ...

Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 3

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Madde, Diyalektik ve Toplum | Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Ağustos 2021 | Cilt4 | Sayı3| ...

Sunuş: Doğaya, topluma ve bilime tarihsel yaklaşım

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Madde, Diyalektik ve Toplum olarak basit veya karmaşık her fenomeni diyalektik bir sürece yerleştirerek anlamaya çalıştık. Süreçlerin öncüllerini, çelişkilerini, nitelikçe değişimlerini ve çok yönlü etkileşimlerini içeren bir tarihi olduğunu biliyoruz. Madde, Diyalektik ve Toplum’un bu sayısı bu yaklaşımı somutlayarak hem canlılığın hem bilimin tarihine eğiliyor. İlk dosyamız olan Evrimsel ...

Solunum Sisteminin Evrimine Bir Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Evolution Of The Respiratory System Fırat Akat Dr. Öğretim Üyesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Solunum sisteminin ana işlevi dokuların oksijenlenmesidir. Dünyamızın erken dönemlerinde atmosferde oksijen yoktu. Fotosentez ile birlikte ilk kez açığa çıkan serbest oksijen canlılar için oldukça zehirlidir. Sadece antioksidan savunma ...

Termoregülasyonun Evrimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 Evolution of Thermoregulation Sertaç Üstün Dr. Öğretim Üyesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Canlılarda vücut sıcaklığının çeşitli fizyolojik mekanizmalar tarafından kontrol edilerek belirli sınırlar içerisinde tutulması termoregülasyon olarak adlandırılır ve hayati işlevlerin sürdürülebilmesi için kritiktir. İlk canlılardan itibaren vücut sıcaklığının -ortam sıcaklığı ...

Ağrı Duyusuna Evrimsel Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 31, 2021 An Evolutionary Perspective to the Pain Sense Hazal Artuvan Korkmaz Uzm. Dr., Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Ağrı, insanlar için “gerçek veya potansiyel doku hasarıyla ilişkili hoş olmayan duyusal ve duygusal bir deneyim” ve diğer canılar için “caydırıcı bir duyu” olarak tanımlanır. ...