Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Kentleşme

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 URBANIZATION IN SOVIET UNION Yavuz İrs Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Lisans 4.Sınıf Öğrencisi [email protected] Özet Bu çalışma, 1917 Ekim Devrimi’nin ardından 1922 yılında kurulan ve 1991 yılında dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) kentleşmeyi ele almak amacıyla yapılmıştır. 1917 ...

Tarımsal Sorunlarla Mücadelede Sosyalist Planlamanın Vadettiği Gelecek: Yeraltı Suyu Nitrat Kirliliği Örneği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 THE PROMISED FUTURE OF SOCIALIST PLANNING IN THE STRUGGLE OF AGRICULTURAL PROBLEMS: THE CASE OF GROUNDWATER NITRATE POLLUTION Güray Hatipoğlu ODTÜ Yer Sistem Bilimleri, Doktora Öğrencisi [email protected] Özet Bu yazıda Türkiye’deki nitratla kirli yeraltı sularının tarımda kullanılarak temizlenebilmesi üzerine yapılan hipotetik model çalışmaları ve gerek bu gibi ...

Yenilenebilir enerji: Mevcut koşullar ve uygulamalara bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Renewable energy: Overview of existing conditions and practices BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Enerji Komisyonu Özet 1973 yılında meydana gelen birinci petrol krizi enerji alanında köklü değişikliklere neden olmuş, ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye başlamıştır. Özellikle enerji ithal eden ülkeler, enerjinin sürdürülebilir kullanımı adına çeşitli ...

Sosyalist Gelecek Tartışması için Ön Birikim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Sosyalist gelecek üzerine Türkiye’de yapılmış çalışmaların sayısı sınırlıdır; yakın zamanın kapitalizme alternatif arayışları ise konjonktürel kriz analizlerine hapsedilmiştir. ...

Bir Serbest Dönüşüm Hikayesi: Türkiye Tarımı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 A Free Transformation Story: Agriculture Of Turkey Burhan Özalp Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi [email protected] Özet Tarım politikalarında 1980 sonrasında başlayan serbestleşme süreci 2000’li yıllarda en üst seviyesine çıkmıştır. Bu süreçte Dünya Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği (AB), Çok Uluslu Şirketler ...

Türkiye Enerji Görünümü: Sorunlar ve Çözüm Arayışları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Turkey Energy Outlook: Issues and SolutionsBAA Enerji Komisyonu Özet Türkiye’de enerji politikaları uzun yıllar boyunca talebin karşılanması yani arz güvenliği temelinde yoğunlaşmıştır. Hem devlet nezdinde hem de kamuoyunda artan talebin nasıl karşılanacağı sorusu gündemde kalmıştır. Doğalgazın enerji portföyüne dâhil olması ile birlikte dışa bağımlılık, üzerine yoğunlaşan bir diğer tartışma ...

Teknolojik İlerlemenin Ekonomi Politiği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 The Political Economy of Technological Advancement Burçak Özoğlu Dr. Öğretim Görevlisi, ODTÜ, [email protected] Özet Bu metin son dönemde magazin haberlerinden, bilimsel toplantılara, sermaye örgütlerinin raporlarından, sendika bildirilerine geniş bir yelpazede tartışılan “yapay zeka” ve benzeri teknolojik yenilik tartışmalarını, tanımlaması zor, geniş ve belirsiz çerçeveden kurtarmak ve bir ...