Sosyalist Gelecek Tartışması için Ön Birikim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Sosyalist gelecek üzerine Türkiye’de yapılmış çalışmaların sayısı sınırlıdır; yakın zamanın kapitalizme alternatif arayışları ise konjonktürel kriz analizlerine hapsedilmiştir. ...

Bir Serbest Dönüşüm Hikayesi: Türkiye Tarımı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 A Free Transformation Story: Agriculture Of Turkey Burhan Özalp Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi [email protected] Özet Tarım politikalarında 1980 sonrasında başlayan serbestleşme süreci 2000’li yıllarda en üst seviyesine çıkmıştır. Bu süreçte Dünya Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği (AB), Çok Uluslu Şirketler ...

Türkiye Enerji Görünümü: Sorunlar ve Çözüm Arayışları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Turkey Energy Outlook: Issues and SolutionsBAA Enerji Komisyonu Özet Türkiye’de enerji politikaları uzun yıllar boyunca talebin karşılanması yani arz güvenliği temelinde yoğunlaşmıştır. Hem devlet nezdinde hem de kamuoyunda artan talebin nasıl karşılanacağı sorusu gündemde kalmıştır. Doğalgazın enerji portföyüne dâhil olması ile birlikte dışa bağımlılık, üzerine yoğunlaşan bir diğer tartışma ...

Teknolojik İlerlemenin Ekonomi Politiği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 The Political Economy of Technological Advancement Burçak Özoğlu Dr. Öğretim Görevlisi, ODTÜ, [email protected] Özet Bu metin son dönemde magazin haberlerinden, bilimsel toplantılara, sermaye örgütlerinin raporlarından, sendika bildirilerine geniş bir yelpazede tartışılan “yapay zeka” ve benzeri teknolojik yenilik tartışmalarını, tanımlaması zor, geniş ve belirsiz çerçeveden kurtarmak ve bir ...