Karl Popper ve Yanlışlamacılığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 KARL POPPER AND HIS THEORY OF FALCIFICATION Sercan Kabakcı Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmanın amacı, Karl Popper’ın yanlışlanabilirlik ölçütü etrafında oluşturduğu bilim felsefesi yaklaşımının tanıtılması ve eleştirilmesidir. Çalışmada özel olarak, Karl Popper’ın yanlışlanabilirlik ölçütüne dayanarak Marksizm'e yönelttiği eleştirilerin geçersizliğinin gösterilmesi hedeflenmiştir. ...

Eleştirel bir Lakatos okumasına nereden başlamalı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ağustos 09, 2019 Where to Begin a Critical Reading on Lakatos? Mehmet Ali Olpak Dr.,Türk hava Kurumu Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü [email protected] Özet Bu çalışma, Imre Lakatos’un geliştirdiği “bilimsel araştırma programlarının metodolojisi”ni incelemektedir. Lakatos, çağdaşı olan Thomas Kuhn ve Karl Popper’ın yaklaşımları üzerine yaptığı eleştiriden yola çıkarak ...