Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Kapanış Bildirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 17, 2020 Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin iki yıl boyunca hazırlanarak düzenlediği Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun son oturumuna geldik. Sempozyumda 26 bildiri ve üç konferans sunuldu. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Makis Papadopoulos’un çok ...

Yenilenebilir enerji: Mevcut koşullar ve uygulamalara bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mayıs 08, 2019 Renewable energy: Overview of existing conditions and practices BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Enerji Komisyonu Özet 1973 yılında meydana gelen birinci petrol krizi enerji alanında köklü değişikliklere neden olmuş, ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye başlamıştır. Özellikle enerji ithal eden ülkeler, enerjinin sürdürülebilir kullanımı adına çeşitli ...

Sosyalist Gelecek Tartışması için Ön Birikim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Sosyalist gelecek üzerine Türkiye’de yapılmış çalışmaların sayısı sınırlıdır; yakın zamanın kapitalizme alternatif arayışları ise konjonktürel kriz analizlerine hapsedilmiştir. ...

Bir Serbest Dönüşüm Hikayesi: Türkiye Tarımı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 A Free Transformation Story: Agriculture Of Turkey Burhan Özalp Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi [email protected] Özet Tarım politikalarında 1980 sonrasında başlayan serbestleşme süreci 2000’li yıllarda en üst seviyesine çıkmıştır. Bu süreçte Dünya Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği (AB), Çok Uluslu Şirketler ...

Türkiye Enerji Görünümü: Sorunlar ve Çözüm Arayışları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Turkey Energy Outlook: Issues and SolutionsBAA Enerji Komisyonu Özet Türkiye’de enerji politikaları uzun yıllar boyunca talebin karşılanması yani arz güvenliği temelinde yoğunlaşmıştır. Hem devlet nezdinde hem de kamuoyunda artan talebin nasıl karşılanacağı sorusu gündemde kalmıştır. Doğalgazın enerji portföyüne dâhil olması ile birlikte dışa bağımlılık, üzerine yoğunlaşan bir diğer tartışma ...

Teknolojik İlerlemenin Ekonomi Politiği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 The Political Economy of Technological Advancement Burçak Özoğlu Dr. Öğretim Görevlisi, ODTÜ, [email protected] Özet Bu metin son dönemde magazin haberlerinden, bilimsel toplantılara, sermaye örgütlerinin raporlarından, sendika bildirilerine geniş bir yelpazede tartışılan “yapay zeka” ve benzeri teknolojik yenilik tartışmalarını, tanımlaması zor, geniş ve belirsiz çerçeveden kurtarmak ve bir ...

BELGE: Alma Ata Bildirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı1978 senesinde Eylül ayının on ikinci gününde Alma Ata'da yapılan Temel Sağlık Hizmetleri konulu uluslararası konferans, dünyadaki tüm insanların sağlıklarını korumak ve daha iyi bir duruma getirmek için tüm hükümetlerin, tüm sağlık ve kalkınmada görevli olanların ve dünya toplumlarının en kısa bir zamanda gerekli işlemlerin yapılmasına ...