Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun ilk çalıştayı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) 2019 yılı sonlarına doğru “Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu” düzenliyor. Sempozyuma hazırlık olarak dört çalıştay düzenlenecek. Bu çalıştaylardan ilki 21 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştayda bir açılış konuşması yapan Erhan Nalçacı, sempozyumun sosyalist geleceğin kurgulanmasında önemli olduğunu, ancak esas amacın bugün düzenin yaydığı umutsuzluk ve “insanlığın bir geleceği yok” vaazına karşı bir ideolojik karşı çıkışın örgütlenmesi olduğunu söyledi.

Çok canlı ve akıl açıcı tartışmaların yapıldığı çalıştaya Bilim ve Aydınlanma Akademisi Bilim Alanları ve Komisyonları tarafından aşağıdaki bildiriler sunuldu.

Bir sonraki çalıştayın 2019 Şubat’ında yapılması planlanıyor.

 • Komisyon Çalışma Planı

Kentsel Yaşam, Mimari ve Üretim Biriminin Kurgulanması Komisyonu      

 • İklim değişikliği olgusu ve mücadele arayışları    

BAA İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu

 • Türkiye enerji görünümü, sorunlar ve çözüm arayışları

BAA Enerji Komisyonu

 • Bir serbest dönüşüm hikayesi: Türkiye tarımı

Tarımsal Üretim Komisyonu

 • Geleceğin Çalışma Yaşamını Kurgulamak

BAA Yapay Zekâ ve İleri Teknolojiler ve Sosyalist Planlama komisyonları

 • Küba’da öğretmen yetiştirme sistemi

Yeni İnsanın Yaratılması Komisyonu

 • “Tam iyilik hali” sosyalizmin işidir

Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı

 • Sosyalist gelecek tartışması için ön birikim

Sosyalist Planlama Komisyonu

 • Çokdillilik, dil emperyalizmi ve sosyalizmin dil politikası üzerine genel bir değerlendirme

Sosyalizm ve Dil Komisyonu

 • Sovyetler Birliği'nde Şarbonla Mücadele

Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı

 • Yeni teknikler ve planlama olanakları

Sosyalist Planlama Komisyonu