Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun G-2020 Çalıştayı başladı.

[Bilim ve Aydınlanma]

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) iki yıllık bir uğraşın sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempzoyumu’nu düzenlemişti. Özellikle gençlik tarafından coşkuyla karşılanan sempozyumda bilim insanları “İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar” diye seslenmiş, düzen tarafından yaratılan karamsarlığa karşı konmuştu. 21. yüzyılda kuracağımız sosyalizmin özellikleri ve çağımızın getirdiği yeni olanaklar gözden geçirilmişti.

Konunun derinliği ve genişliği nedeniyle, 2021 sonunda ikinci bir Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu düzenleme kararı alındı. 2021 Aralık ayına kadar 6 çalıştay yapılarak sempozyuma ön hazırlık yapılacak, çok sayıda bildiri bu süreçte BAA içinde tartışmaya açılacaktı.

Ancak Covid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlar nedeniyle Bahar-2020 Çalıştayı bildirilerin kamuoyunun tartışmasına açılması yoluyla sürdürülmüştü. Bu haftadan itibaren Güz-2020 Çalıştayı da aynı şekilde her hafta iki bildirinin tartışılmaya açılmasıyla gerçekleşecek. Kasım ve Aralık aylarında devam edecek Güz-2020 Çalıştayı'nın ilk iki oturumunun bildirilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Birinci Oturum

|

Kapitalizm Dünyayı Besleyemiyor

Efe Sezgin, Gökçe Altın, Kutay Sırıklı

Sosyalizm ve Yaşlı Sağlığı: Yaşlı bireylerde görülen kas iskelet problemleri önlenebilir mi?

Banu Karahan

İkinci Oturum

|

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde sağlık

Eda Mermi

21.yy’da Sosyalist Spor ve Teknoloji

Meltem Çolak, İsmail Sarp Aykurt