Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı başlıyor

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı başlıyor. Çalıştay önümüzdeki haftadan itibaren her hafta iki bildirinin tartışılmaya açılmasıyla gerçekleşecek.

[Bilim ve Aydınlanma]

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) iki yıllık bir uğraşın sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempzoyumu’nu düzenlemişti. Özellikle gençlik tarafından coşkuyla karşılanan sempozyumda bilim insanları “İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar” diye seslenmiş, düzen tarafından yaratılan karamsarlığa karşı konmuştu. 21. yüzyılda kuracağımız sosyalizmin özellikleri ve çağımızın getirdiği yeni olanaklar gözden geçirilmişti.

Konunun derinliği ve genişliği nedeniyle, 2021 sonunda ikinci bir Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu düzenleme kararı alındı. 2021 Aralık ayına kadar 6 çalıştay yapılarak sempozyuma ön hazırlık yapılacak, çok sayıda bildiri bu süreçte BAA içinde tartışmaya açılacaktı.

Ancak Covid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlar nedeniyle Bahar-2020 Çalıştayı bildirilerin kamuoyunun tartışmasına açılması yoluyla sürdürülmüştü. Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan Güz-2020 Çalıştayı da aynı şekilde her hafta iki bildirinin tartışılmaya açılmasıyla gerçekleşecek. Kasım ve Aralık aylarında devam edecek Güz-2020 Çalıştayı aşağıdaki bildirilerden oluşuyor.

Bu çalıştayda tartışmaya açılacak bildiriler:
 1. Kapitalizm Dünyayı Besleyemiyor - Efe Sezgin, Kutay Sırıklı, Gökçe Altın, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA - Beslenme Komisyonu

 2. Sosyalizm ve Yaşlı Sağlığı: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas İskelet Problemleri Önlenebilir mi? - Banu Karahan Ünver, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA

 3. Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Sağlık - Eda Mermi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma

 4. 21. yy'da Sosyalist Spor: İdeoloji, Teknoloji ve Kültür - Meltem Çolak, İsmail Sarp Aykurt, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

 5. Yeteneğin Genetik ve Toplumsal Boyutu: Sosyalist Türkiye'de YetenekGelişimi Nasıl Olacak? - Ulaş Özer, Gizem Gül, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

 6. Erken Dönem Cumhuriyet Şiirinde “Antiemperyalizm ve Sosyalizm"- Ercan Çankaya, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

 7. Reel Sosyalizm Deneyiminde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri - Erdem Deniz, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA - Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu

 8. Gıda Tekelleri Ağız ve Diş Sağlığımıza Nasıl Zarar Veriyor? - Mustafa Güven, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA - Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu

 9. Yenilenebilir Enerji ve Emperyalizm İlişkisi Üzerinden Bir Yeşil Kalkınma Eleştirisi - Turgut Yıldız, Ali Somel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA- Sanayi, Kalkınma, Enerji ve Planlama Komisyonu

 10. Türkiye'de ve Dünyada Hanehalkı Yaşam Koşulları: Kadınlar Nasıl Yaşıyor? - Fatma Pınar Arslan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

 11. Yapay Uydular ve Uzay Kirliliği Üzerine - Ogün Eratalay, Emel Güneş, Mehmet Ali Olpak, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Uzay Çalışmaları Komisyonu