Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar -2020 Çalıştayı Birinci Oturumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi iki yıllık bir uğraşının sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempzoyumu’nu düzenlemişti. Özellikle gençlik tarafından coşkuyla karşılanan sempozyumda bilim insanları “İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar” diye seslenmiş, düzen tarafından yaratılan karamsarlığa karşı konmuştu. 21. yüzyılda kuracağımız sosyalizmin özellikleri ve çağımızın getirdiği olanaklar gözden geçirilmişti.

Konunun uçsuz bucaksızlığı nedeniyle, 2021 sonunda ikinci bir Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu düzenleme kararı alındı. 2021 Aralık ayına kadar 6 çalıştay yapılarak sempozyuma hazırlık yapılacak, çok sayıda bildiri bu süreçte BAA içinde tartışmaya açılacaktı.

Ancak  pandeminin getirdiği kısıtlar  nedeniyle 12 Nisan’da yapılacak ilk hazırlık çalıştayı için toplanmak  imkânsız hale geldi.

Bunun üzerine bildirilerin internet ortamında sunulduğu ve yazılı katkılara açık, Nisan-Mayıs ayları boyunca sürecek bir tarzda Bahar-2020 çalıştayının yapılmasına karar verildi.

Bahar-2020 çalıştayı esnasında her hafta başında üç bildiri bütün BAA üyelerine sunulacak ve yazılı katkıları toplanacak. Bildiri sahibi yazar veya komisyonlar katkılara dönük düşüncelerini yine yazılı olarak paylaşacaklar. O haftanın Pazartesi günü ise bildiriler altında katkılarla birlikte SoL Gazete’nin eki olarak yayınlanacak. Bu şekilde toplumdan bildirilere ilişkin soru ve katkı alınacak.

Dolayısıyla sempozyumun ilk çalıştayı Mayıs sonuna kadar yoğun bir sosyalizm üzerine düşünme, geliştirme ve hayal edebilme dönemi olarak geçecek.

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı birinci oturumunda üç bildiri sunuldu:

 1. "Covid-19 salgını ve Türkiye Ekonomisi: Sermaye sınıfının ufkunda ‘düzeltilmiş’ kapitalizm var mı?"
  Gülay Dinçel
  (kısa bir süre önce Sol gazetede yayınlanmıştı:
  https://sol.org.tr/gelenek/covid-19-salgini-ve-turkiye-ekonomisi-sermaye-sinifinin-ufkunda-duzeltilmis-kapitalizm-var)

 2. "Tüketim Verileri Temelinde Bir Girdi Olarak Enerji Kaynaklarının İncelenmesi"
  Turgut YILDIZ | BAA Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu

 3. "İklim Değişikliği Politikalarının Piyasalaşması"
  BAA İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu

Dostlarımız aşağıdaki iletişim adresine katkı ve önerilerini yollayabilirler:
[email protected]

Bilim ve Aydınlanma Akademisi