Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’na hazırlık çalıştayları sürüyor

2019 sonlarına doğru yapılması planlanan 'Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu' öncesinde hazırlık çalıştayları sürüyor. İkinci çalıştay dün düzenlendi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, 2019 yılı sonlarına doğru “Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu” düzenleyecek. Sempozyuma hazırlık olarak yapılan çalıştaylardan ikincisi 20 Ocak Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştayda bir açılış konuşması yapan Erhan Nalçacı, 1917’nin toplumsal koşulları ile günümüz toplumsal koşullarını, sosyalist devrime sağladığı olanaklar açısından değerlendirdi.

Kaya Güvenç’in moderatörlüğünde Yücel Çağlar verdiği konferansta “Sosyalizm ormanları nasıl koruyup geliştirecek” konusunu işledi.

Mustafa Türkeş de “Balkanlarda sosyalizmin kazanımları ve hataları” konulu bildirisinde, özellikle Yugoslavya örneğinde özyönetim deneyiminin zaaflarını ele aldı.

Çok canlı ve akıl açıcı tartışmaların yapıldığı çalıştaya, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Bilim Alanları ve Komisyonları tarafından şu bildiriler sunuldu:

  • Sinirsel Mekanizmalar BA, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA ve Sosyalizm Suçları Nasıl Kurutacak Komisyonu: Türkiye’de uyuşturucu sorunu nasıl aşılacak?
  • Yeni İnsanı Nasıl Yetiştireceğiz Komisyonu: Kadın sorununda sınıf perspektifi ve toplumsal eşitlik zemini
  • Yeni İnsanı Nasıl Yetiştireceğiz Komisyonu: Küba’da biyoteknolojinin gelişimi  
  • Enerji Komisyonu: Yenilenebilir enerji: mevcut koşullar ve uygulamalara bakış
  • İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu: Tarım kaynaklı çevre kirliliğine tek çözüm: sosyalist üretim sistemi
  • Yeni İnsanı Nasıl Yetiştireceğiz Komisyonu: Sosyalizm ve Eğitim Sempozyumu (2004)
  • İleri Teknoloji/Yapay Zeka Komisyonu: Yapay Zeka Üzerine İdeolojik Tartışmalar

Bir sonraki çalıştayın 2019’un bahar aylarında yapılması planlanıyor.