Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde düzenlenecek olan Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun programı açıklandı.

Program

6 Aralık 2019 (Cuma)

18.00 Açılış konuşması:
Erhan Nalçacı

18.15-19.00 Davetli Konuşmacılar

 • Kemal Okuyan (Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri)
 • Makis Papadopulos (Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi)
 • Luis Alberto Amoros Nunez (Küba Büyükelçisi)

19.00-19.15 Ödül Töreni: Liseliler Arası "Sosyalist Gelecekte Bilim" Konulu Resim Yarışması

19.15-19.30 BAA’nın Moskova Arşiv ve Kütüphane Gezisinden Bir Video gösterisi

19.30-20.00 Konser: Yapıcılar


7 Aralık 2019 (Cumartesi)

9.00-10.30 Birinci Oturum: Kapitalizm İçinde Planlamaya Dönülemez!
Oturum Başkanı: Kaya Güvenç

 • Türkiye’de “planlama” geri gelir mi? - Mesut Odman
 • Türkiye’de Sovyetler Birliği tarafından kurulan üretim birimleri - Özge Can
 • Günümüz kapitalizminde sermaye, kent ve kriz: AKP’li yılların inşaat bilançosu - Melih Yeşilbağ

10.45-11.45 İkinci Oturum: İleri teknoloji ve Yapay Zeka
Oturum Başkanı: Yavuz Köroğlu

 • Yapay zekâ önündeki engelleri kaldırmak - Anıl Çınar
 • Sanayide saklı diyalektik: hem mezar kazıcı hem kurucu - Burçak Özoğlu

12.00-12.45 Konferans
Oturum Başkanı: Erhan Nalçacı

 • 21.Yüzyılda sosyalizmin karakteri nasıl olacak? - Makis Papadopulos (Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi)

14.00- 15.30 Üçüncü Oturum: Sosyalist Gelecek
Oturum Başkanı: Nevzat Evrim Önal

 • 21.Yüzyılda sosyalizmi kurmanın nesnelliği - Erhan Nalçacı
 • Değer yasası sosyalizmde nasıl işleyecek? - Fatma Pınar Arslan, Nevzat Evrim Önal
 • Bugünün kapitalizminden yarının sosyalizmine kadın sorunu - Eren Karaca

15.45-17.15 Dördüncü Oturum: Reel Sosyalist Deneyimler 1
Oturum Başkanı: Gözde Kök

 • Yugoslavya'da sosyalizmin kazanımları, hataları ve zorlukları - Mustafa Türkeş
 • Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMECON) ve ülkeler arası planlama deneyimi - Ali Somel
 • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde kentleşme - Yavuz İrs

17.30-19.00 Beşinci Oturum: Reel Sosyalist Deneyimler 2
Oturum Başkanı: Mustafa Türkeş

 • Çok kültürlülük ve dil politikaları - Aysel Çelik Dinçel, Fırat Sözeri, Özgür Aydın
 • Eğitimin sosyalizmin kuruluşuna katkısına dair "olağanüstü" bir örnek: SSCB'de Binler Hareketi (1928-32) - Nazlı Somel
 • Sovyetler Birliğinin uzay programı; temel ilkeler ışığında kuruluş ve öncülük - Emel Güneş

8 Aralık 2019 (Pazar)

9.30-11.00 Altıncı Oturum: Reel Sosyalist Deneyimler 3
Oturum Başkanı: Burçak Özoğlu

 • Küba’da biyoteknoloji - Nahide Özkan
 • Küba’da öğretmen yetiştirme - Derya Ünlü
 • Emperyalizm çağında spor, sosyalist prototipler ve yeni referanslar - İsmail Sarp Aykurt

11.15-12.45 Yedinci Oturum: Sosyalizm ve Tarım
Oturum Başkanı: Iraz Akış

 • Türkiye'nin genel tarım envanteri ve tarımının kapitalizm kaynaklı sorunları - Burhan Özalp
 • Sovyetler Birliği deneyimi ışığında tarımda küçük üreticilik, kooperatifçilik, kolektivizasyon ve kamusal üretim - Nevzat Evrim Önal
 • Türkiye tarımında devlet üreticiliği, mülkiyet yapısı ve sosyalist kuruluş için olanaklar - Özgür Selvi

12.45-13.15 Konferans:
Oturum Başkanı: Fatma Pınar Arslan

 • Ovacık deneyimi - Fatih Mehmet Maçoğlu (Tunceli Belediye Başkanı)

14.00-15.30 Sekizinci Oturum: Sosyalizm, Çevre ve Enerji
Oturum Başkanı: Engin Özkan

 • Ormanlarımızı nasıl koruyacağız? - Yücel Çağlar
 • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde taşımacılık sistemleri ve ulaşım - Yavuz İrs
 • Sosyalist Türkiye enerjisini nasıl sağlamalı? - BAA Enerji Komisyonu

16.00-17.45 Dokuzuncu Oturum: Sağlığımızı Nasıl Koruyup Geliştireceğiz?
Oturum Başkanı: Volkan Kavas

 • Sosyalizm ve sağlık - Akif Akalın
 • Uyuşturucu sorunundan nasıl kurtulacağız? - Cem Taylan Erden
 • Kapitalizmin günlük hayatı istilası ve talanı - Tolga Binbay

17.45-18.30

Kapanış bildirgesi ve forum


** Sempozyuma katılmak için aşağıdaki formu doldurup yollamanızı rica ediyoruz.