Sağlık Okuryazarlığı Uzaktan Eğitim Programı

!!!Program kontenjanı dolmuştur!!!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı

 

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

 • Sağlıkta temel kavramlar
 • Sağlığın belirleyicileri nelerdir?
 • Sağlık politikaları
Program yürütücüsü: Akif Akalın
Danışmanlar: Akif Akalın, Ahmet Soysal, Ebru Basa, İlker Belek, Nevin Eracar, Zuhal Okuyan
 

Programın işleyişi

Akademi üyelerinin danışmanlığında yürütülecek eğitim programı, Şubat – Haziran 2019 arasında, 16 hafta sürecektir. Eğitim materyallerine internet üzerinden (Google Drive) ulaşılacak, sunum ve tartışmalar e-posta aracılığıyla yapılacaktır.  

İlk aşamada, aşağıda belirtilen eğitim konularına ilişkin 20 – 25 sayfalık “temel eğitim materyalleri” katılımcılar arasında, mümkün olduğunca meslekleri dikkate alınarak, her katılımcıya bir materyal olmak üzere paylaştırılacak ve katılımcılardan kendisine verilen materyali, kendi olanaklarıyla bulacağı yardımcı materyallerle birlikte, danışman yardımıyla, 2 sayfalık “tartışma materyali” halinde özetlemesi beklenecektir (2 hafta).

 • Temel eğitim materyallerinin katılımcılara paylaştırılması
 • Katılımcıların danışman desteğinde eğitim materyalinden tartışma materyali özetlemesi

İkinci aşamada, katılımcıların hazırladığı “tartışma materyalleri”, her Pazartesi bir konu olmak üzere bütün katılımcılara ulaştırılacak ve katılımcılardan Çarşamba gününe kadar görüşlerini iletmeleri beklenecektir. Görüşler program yürütücüsü tarafından derlenerek, Perşembe günü tartışma soruları halinde yeniden katılımcılara ulaştırılacak, katılımcılardan Cumartesi gününe kadar soruları yanıtlamaları beklenecektir. Pazar günü program yürütücüsü katılımcıların yanıtlarını değerlendirerek bir “sonuç materyali” hazırlayacaktır (toplam 11 konu, 11 hafta).

 • Pazartesi günü haftanın tartışma materyalinin katılımcılara gönderilmesi
 • Katılımcıların Çarşamba gününe kadar görüşlerini iletmesi
 • Perşembe günü görüşlerin derlenerek tartışma sorularıyla birlikte katılımcılara gönderilmesi
 • Katılımcıların Cumartesi gününe kadar soruları yanıtlayarak iletmesi
 • Pazar günü sonuç materyali hazırlanması

Üçüncü aşamada, her konu sonunda hazırlanan “sonuç materyalleri” toplu halde bütün katılımcılara ulaştırılacak ve bir hafta içinde 1 – 2 sayfalık genel bir değerlendirme yapmaları beklenecektir. Bu değerlendirmeler bir hafta içinde eğitim danışmanları tarafından değerlendirilerek, katılımcılara değerlendirmeleriyle ilgili geri bildirim verilecektir (toplam 2 hafta)

  1. Haftada Pazartesi günü sonuç materyallerinin katılımcılara gönderilmesi
 • Pazar gününe kadar katılımcıların sonuç materyalleri üzerine genel değerlendirme yaparak iletmesi
  1. Haftada katılımcıların değerlendirmelerinin danışmanlar tarafından değerlendirilerek, katılımcılara geri bildirim verilmesi

Son aşamada, bütün katılımcıların bir hafta içinde programı değerlendirmeleri, daha sonra yapılacak programlar için öneri ve görüşlerini iletmeleri beklenecek ve katılımcılara sertifikaları ulaştırılacaktır (1 hafta). Sertifika alanlar İLERİ SAĞLIK OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI’na katılabileceklerdir.

  1. Hafta içinde katılımcıların programa ilişkin geri bildirimi ve sertifikaların gönderilmesi

Bayram tatilleri gibi uzun tatil dönemlerinde ve/veya katılımcılardan gelecek talepler doğrultusunda, programın süresi değişmemek kaydıyla, programa birer haftalık aralar verilebilir.

Katılımcılardan bir defaya mahsus olmak üzere kendilerine ulaştırılacak “temel eğitim materyalini” ihtiyaç duyacakları kadar bir süre ayırarak 2 sayfalık “tartışma materyali” haline getirmeleri beklenmektedir. Daha sonra aktif katılım için ortalama haftada toplam iki saat ayrılması (katılımcı bu zamanı, “hafta sınırını” aşmamak kaydıyla kendisi belirleyebilir) yeterli olacaktır.

Eğitim tamamlandığında Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından katılımcılara SAĞLIK OKURYAZARLIĞI SERTİFİKASI verilecektir.


Kimler başvurabilir?

Üniversite eğitimini sürdüren ve üniversite mezunu herkes başvurabilir. Eğitim alanı sağlık bilimleriyle sınırlı değildir.

Başvurular, 31 Ocak 2019 tarihine kadar, [email protected] adresine e-posta yoluyla yapılacaktır. Kontenjan sınırlıdır. Sınıfın dolması halinde, bir sonraki eğitim dönemi için kayıt alınacaktır.

 

Eğitim konuları

1. Hastalık kavramının evrimi

2. Sosyal yapı, stres ve sağlık

3. Erken yaşam

4. Yaşam seyri, sosyal gradyan ve sağlık

5. Gıda politik bir meseledir

6. Ulaşım ve sağlık

7. Sağlık ve emek piyasası

8. Mahalleler, konutlar ve sağlık

9. Sağlık ve işyerlerindeki psikososyal ortam

10. Kişisel sağlık davranışlarında sosyal kalıplanma: Sigara içme durumu

11. Yoksulluk, toplumsal dışlanma ve azınlıklar

 

Eğitim sonunda katılımcıların kazanması hedeflenen beceriler:

1. Analitik beceriler

a. Toplum sağlığını etkileyen faktörleri tanımlayabilmek

               Sağlığın biyolojik, sosyal, politik belirleyicileri

b. Toplumun sağlık durumunu değerlendirmekte kullanılan temel göstergeleri açıklayabilmek

               Bebek ölüm hızı

               Doğuşta beklenen yaşam süresi

2. İletişim becerileri

a. Türkiye’nin önde gelen sağlık sorunlarını tanımlayabilmek

               En sık görülen 5 sorun

               En çok sakat bırakan 5 sorun

               En çok öldüren 5 sorun

b. Sağlıkla ilgili popüler haberleri değerlendirebilmek

               Kanserler ve kronik durumlar

               Diyet/beslenme

c. Sağlık hakkını tanımlayabilmek