Matematik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Matematik Bilim Alanı, matematiği tarihselci bir anlayışla yeniden ele almaya çalışır, matematiği maddi dünyadan bağımsız salt insan zekasının ürünü olarak gören idealist yaklaşımlarla mücadele eder.