İlk Yılımızı Geride Bırakırken


Madde, Diyalektik ve Toplum'un bu sayısı ile birinci yılımızı ve ilk cildimizi tamamlamanın kıvancını yaşıyoruz. Kabul etmeliyiz ki düzenin ideolojik mevzilerine karşı konumlanan bir akademik dergi çıkarmak hiç de kolay bir iş değildi. Bu bir yıl ve dört sayıda, henüz gelişmeye çok açık bir acemilik içinde, bilimde yuvalanan metafizik düşüncelere karşı bir duruş oluşturmaya başladık. Öte yandan dergimizde siyasi sorumluluklarından kaçmayan bilim insanlarını tanıtan söyleşilere yer vererek hem çağımızı belgeledik hem de gelecek nesillerin işini kolaylaştırdık.


Bu sayı ile birlikte heyecan duyduğumuz bir haberimiz var: Madde, Diyalektik ve Toplum'un ilk cildini basılı olarak sizlere ulaştıracağız. Başka bir deyiş ile elektronik ortamda serbestçe ulaşılan dergiye, her cilt tamamlandığında kitaplığınızın raflarından ve ulusal kütüphanelerden ulaşma şansınız da olacak.


Bu sayının ağırlıklı konusunu, Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Ağustos ayı sonunda Ürkmezİzmir'de gerçekleştirdiği "Tarih İçinde Bilimsel Dünya Görüşünün Gelişimi" başlıklı yaz okulunun bildirileri oluşturuyor. Yaz okulunda sunulan bazı konular makale haline getirildi, yazı kurulu ve hakemlerin eleştirel incelemesinden geçti. Şimdi ise sizlerin değerli eleştirileri ve katkılarına sunuluyor.


Madde, Diyalektik ve Toplum'un 2. sayısında Marx'ın 200. doğum yıldönümünü anmak için bir dosya hazırlamıştık. 0 dosyaya yetişmeyen çok önemli bir yazıya, Marx'ın Matematik Elyazmaları üzerine bir makaleye bu sayıda yer veriyoruz. Çok mutluyuz.


Söyleşi kısmında ise, Alaeddin Şenel gibi çağımızda aydınlanma düşüncesinin başlıca temsilcilerinden bir bilim insanı ile yapılan röportajın çok değerli bir belge haline geldiğini düşünüyoruz.


Kitap tanıtımında bu sayıda, 2017 yazında gerçekleştirdiğimiz yaz atölyesinin notları olarak basılan "Yeni Bilimsel Verilerin Işığında Diyalektik Materyalizm"i ele alıyoruz.


Son olarak, önümüzdeki yıl yazar kadromuzu geliştirmek istiyoruz. Okurlarımızın yazarlığını kolaylaştırmak için ikinci cildin muhtemel temalarına bu sayıda yer verdik.


Daha somut olarak, 2. Cilt sayı 1'de Küba Devriminin 60. Yılı nedeniyle "Küba'da Bilim Dosyası" oluşturacağımızı haber verelim. İkinci Cilt sayı 2'de ise "Bilim ve silah sanayi" ve "Serol Teber" dosyalarına yer vereceğimizi gelecekteki yazarlarımıza duyuralım.


Öte yandan gericilik sadece Türkiye'ye ait değil ve dünyanın her yerinde aslında Madde, Diyalektik ve Toplum ile gösterdiğimiz çabaya gereksinim var. Bu nedenle derginin uluslararası düzeyde izlenmesini artırmak için önümüzdeki yıldan itibaren yazılarda genişçe bir İngilizce özet istediğimizi hatırlatalım.


Önümüzdeki yıl, bu yıl kazandığımız deneyimle çok daha üretken ve gelişkin olma dileğiyle hepinize verimli bir mücadele yılı diliyoruz.

Yayın Kurulu

Kasım 2018