KKK aşısı ile otizm arasında bir ilişki bulunamadı!

Yeni yayımlanan bir çalışma 1999 ve 2010 arası Danimarkalı annelerden doğmuş tüm çocukları kapsayan KKK aşısı ile otizm ilişkisini inceledi. KKK aşısının otizm riskini yükseltmediği ve otizme yatkın çocuklarda dahi böyle bir tetiklenmeye sebep olmadığı gösterildi. Hatta aşı sonrası otizm vakası görülen çocuklarda, otizme yakalanma ile aşılama arasında bir ilişki görülmediği tespit edildi.

[BAA - Toplum Sağlığı Koruma ve Geliştirme - Çeviri]  

Aşı karşıtlarının iddialarına yanıt olan kapsamlı aşı araştırmaları birbiri ardına yayımlanıyor ve korkutucu iddiaların temelsiz olduğu gösteriliyor. Örneğin en temel aşılardan biri Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK - MMR) aşısı ile otizm arasında ilişki varsayımı endişeye neden olmakta ve aşı yaptırmaya direnç üretmekte. Fakat bu kızamık vakalarının dünya genelinde yeniden yükselmesine yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu durumu gözeterek halk sağlığını tehdit eden on başlıktan birinin aşı tereddüttü olduğunu ilan etti.

Annals of Internal Medicine Dergisi’nde yeni yayımlanan bir çalışmada 650 bin üzerinde çocuk takip edildi ve KKK aşısının herhangi bir anormalliğe, sosyal becerilerde, zihinsel kapasitede, iletişim ve etkileşimde bir probleme yol açmadığı tespit edildi.

Kopenhag’daki Statens Serum (SSI) Enstitüsü’nden araştırmacılar Danimarka toplumunda KKK aşısının çocuklarda otizm riskini yükseltip yükseltmediğini incelediler. Araştırma grubu çocukları (toplam 657.461 çocuk) doğumundan 14 yaşına kadar izledi. Toplam çocuk nüfusunun yüzde 1’ine (6.517 çocuğa) otizm teşhisi koyuldu. KKK aşısı yapılmış çocuklar ile aşı yapılmamış çocukların çeşitli değişkenlerle karşılaştırmasında otizm riski sonuçları aynı çıktı. Benzer şekilde aşılamadan sonra otizmin ortaya çıkmasını artıran bir sonuç bulunmuyor. Üstelik gözlem sürecinde çocuklar otizmli kardeşe sahip olanlar, otizm risk faktörü düzeyleri, diğer çocukluk aşılarının yapılıp yapılmaması, kaç yaşında aşı yapıldığı gibi değişik durumlar açısından da analiz ediliyor.

Bu çalışma daha önce yürütülen araştırmaları güçlü istatistiksel verilerle desteklemekte. Ayrıca hem otizme yatkın gruplar hem otizmli çocuklara dair çeşitli soruları ele alması açısından önem taşımakta.

Kaynak:

https://annals.org/aim/article-abstract/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study