Halk Sağlığının Bireyselleştirilmesi

Halk Sağlığının Bireyselleştirilmesi

Akif Akalın

Tarih: 26 Mart 2018, 20:00

Yer:  Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yılmaz Güney Salonu

Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No:7 Kadıköy/İSTANBUL

  HALK SAĞLIĞININ BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

19. yüzyılda sağlık sorunlarını “toplum” düzeyinde ele alan bir disiplin olarak ortaya çıkan halk sağlığı, doğuşundan itibaren “bireyci” ve “toplumcu” ideolojilerin çatışma alanına dönüştü. Bireyci ideoloji halk sağlığını “biyolojiye” hapsetmeye çalışırken, toplumcu ideoloji sağlığın “sosyal” bir bilim olduğunu ve biyolojiye sığdırılamayacağını savundu.

1980’li yıllara kadar toplumcu düşüncenin halk sağlığı üzerinde belirleyici bir etkisi varken, bu durum dünyada işçi sınıfı hareketinin gerilemesi ve sosyalizmin çözülmesiyle birlikte tersine döndü ve halk sağlığı bireyci ideolojiye teslim oldu. Sağlık sorunları sağlık hizmetine “erişim” sorunu olarak algılanmaya başlanırken, hastalıklarla mücadelenin odağına bireylerin davranış ve yaşam tarzlarını değiştirme çabaları yerleşti.

Ancak günümüzdeki en büyük tehlike, liberal ideolojinin solu da etkisi altına almaya başlamasıyla, halk sağlığında “bireyci” yaklaşımların, kendilerini “solda” tanımlayan güçler ve çevreler tarafından da benimsenmeye ve savunulmaya başlanmasıdır. Bu ortamda “ideolojik” mücadeleye ağırlık verilmesi gereği, kendisini her zamankinden daha fazla hissettirmektedir. Bugün tepesi üzerinde duran halk sağlığını yeniden ayakları üzerine dikebilmenin yolu, sağlıkta “toplumcu” düşünceyi yeniden canlandırmaktan geçiyor.