Dersim'de aydınlanma seminerinin ilk buluşması gerçekleştirildi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi ve Dersim Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği aydınlanma seminerlerinin ilki 28 Eylül Cumartesi günü Dersim Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

soL - Dersim
28.09.2019
soL Portal

Bilim ve Aydınlanma Akademisi ve Dersim Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği aylık aydınlanma seminerlerinin ilki 28 Eylül Cumartesi günü Dersim Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erhan Nalçacı tarafından verilen “Bilim Tarihinin Neresindeyiz?” başlıklı seminere başta Munzur Üniversitesi öğrencileri olmak üzere, kent halkı tarafından yoğun bir katılımın olduğu görüldü.

Dersim'de bu semineri verecek olmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirten Nalçacı, “Bilim ve Aydınlanma Akademisi olarak farklı şehirlerde seminerler veriyoruz ancak sadece Dersim’de şehre girerken billboardlarda afişlerimizle karşılanıyoruz” dedi.

Nalçacı seminerin uzunca bilim tarihi anlatmaktan çok bilim tarihine yönelik bir yöntem arayışı çalışması olacağını söyledi.

"Bilim tarihinde zeki ve meraklı insanların belli dönemlerde bir anda ortaya çıkıp gerçekleştirdikleri buluş ve icatlar değil içinde toplumsal ilişkiler belirleyicidir" diye başlayan sunumda bilim tarihine bakarken ilk olarak bilgi kim tarafından, kim için, hangi ölçekte üretiliyor ve bilgi üretimi kimler tarafından finanse ediliyor sorularına cevap vermenin gerekli olduğu belirtildi. Bu yapıldığında bilim tarihi tartışmalarında hâkim olan bilim insanının yanılsamalı özgürlük kavramının ortadan kalkacağını ve arkasındaki maddi ilişkilerin açığa çıkacağını söyledi.

Nalçacı ayrıca Sovyetler'de bilim insanlarının yaptığı çalışmaların sonucunu görebilme olanağına da sahip olduğunu belirtirken, bugün ülkemizde ziraat, genetik, jeofizik gibi alanlarda pek çok bilimsel makale üretilmiş olmasına rağmen tarım, gıda, sağlık gibi alanlarda problemlerimizin hala sürüyor olmasının, depremlerde büyük bir çaresizlikle karşı karşıya kalmamızın. Türkiye’nin küçük ölçekli ve merkezi planlamadan yoksun olmasının, toplumsal kalkınma ve refahla ilişkisinin kurulamamasının en temel nedeni olduğunu vurguladı.

Nalçacı sunumunu bitirirken seminerin temel sorusuna dönerek bugün insanlığın sosyalizme geçiş çağının öncesinde geçici bir gericilik döneminde olduğunu belirtti. Nalçacı bugün bilimle uğraşan insanların yapacağı en değerli katkının emekçi sınıflar siyasetine yapacağı katkı olduğu sözleriyle sunumu tamamladı.