Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden 1 Mayıs çağrısı

Bilim ve aklın iktidarı için...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) etkinliklerine başlayalı daha bir yıl bile olmadı ama bu kısa süreye rağmen Türkiye’de aydınlanma mücadelesine önemli katkılar yapmaya başladı.

En başından itibaren BAA’nın daha önce kurulan bilim akademilerinden farkının şu anki egemen sınıfa değil, fakat geleceğin kurucu sınıfına, eşitliği, özgürlüğü, barışı ve aydınlanmayı inşa edecek olan işçi sınıfına ait olması olduğunu söyledik.

Bu iddianın iki temel nedeni vardı:

  • Nasıl ki Türkiye sermaye sınıfı bugün yaşanan gericilikten, akılsızlıktan ve bilimdışı yönelimlerden sorumluysa, gerçeğin çarpıtılmasından çıkarı olmayan tek sınıf da Türkiye işçi sınıfıdır. Gericiliğe olan bütün yatırımın sömürü düzeninin sürdürülmesiyle ilişkili olduğunu biliyoruz.
  • İkinci olarak, bilim insanlarının büyük çoğunluğu, ister ücretle, ister güvencesiz ve yarım maaşla, ister kadrosuz çalışsınlar, büyük işçi sınıfı ailesinin toplumsal bir tabakasını oluşturuyorlar.

Bu haklı nedenlerle taraf tutuyoruz, bu nedenle aydınlanmayı ve bilimi tutarlı ve kararlı bir şekilde savunabiliyoruz.

Tüm emekçi halkımızın 1 Mayıs’ını kutluyoruz.

Bilim emekçilerini ve emekçi halkımızı 2018’de 1 Mayıs’a Türkiye’nin geleceğine dair umudu büyütmek üzere katılmaya davet ediyoruz.

Bilim ve aklın iktidarı için ayağa kalkma zamanıdır.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi