BAA'dan İstanbul ve Dersim'de konferans

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, İstanbul ve Dersim'de Ocak ayı konferanslarına devam ediyor.

soL - Bilim ve Aydınlanma
14.01.2020


İlki 15 Ekim 2017’de Ankara’da, sonrasında İzmir ve İstanbul’da düzenlenen “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu” ile kuruluşunu ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), yeni yılda da aylık konferanslarına devam ediyor. Dersim ve İstanbul’da gerçekleşecek toplantılarda BAA tarafından 6-8 Aralık 2019’da Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’ndan sunuşlar yer alacak.

1- Yapay Zeka ve Planlama | Nevzat Evrim Önal & Anıl Çınar

16 Ocak 2019, 19:30 | İstanbul | Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Ruhi Su Salonu, Bahariye Caddesi Ali Suavi Sokak No:7, Kadıköy

"Yapay zeka ve merkezi planlama... Popüler kültüre bakarsak biri insanlığı sonunda yok edecek olan kötülük; diğeri ise herkesin tıpatıp aynı gri takım elbiseyi giyip pembe kartondan dosyalarla boğuştuğu devlet daireleri anlamına geliyor. Burjuvazi, birincisini kullanıp bize tam satın almak isteyeceğimiz şeylerin reklamını yapıyor, ikincisinden ise hiç bahsetmiyor. Her ikisi de insanlığın ürünü iken insanlığın çıkarına kullanılmıyor. Oysa yapay zekanın gelişimi ekonominin merkezden planlanma olanaklarını benzersiz biçimde artırıyor ve yeni sosyalist kuruluşlar için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz ay Ankara'da yapılan Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu'ndan iki sunuşun yer alacağı bu toplantıda, distopyaları değil, geleceğe yönelik umutları konuşulacak."

2- Sosyalist Gelecek ve Planlama Paneli | Erhan Nalçacı, Ali Somel, Burçak Özoğlu, Fatma Pınar Arslan

18 Ocak 2020, 15:00 | Dersim | Tunceli Belediyesi, Belediye Konferans Salonu

“Sosyalist Gelecek ve Planlama Paneli, daha önce Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi bilim emekçilerince geçen sene yapılan Sosyal Bilimler Kongresi'nde ve Sosyalist Gelecek Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Şimdi birbiriyle ilişkili bu dört bildiri Dersim halkıyla, akademisyen ve öğrencilerle paylaşılacaktır.”


  • Sosyalist gelecek ve planlama için Türkiye'de yapılan çalışmalar | Doç. Dr. Ali Somel

  • 21. Yüzyılda sosyalizmin temel özellikleri kendini nasıl gösterecek? | Prof. Dr. Erhan Nalçacı

  • Türkiye kapitalizminin planlama ile imtihanı | Dr. Burçak Özoğlu

  • Sosyalizmde emek ve planlama | Dr. Fatma Pınar Arslan


Paneldeki dört bildiri özetle şöyle:

“Türkiye'nin daha önceki planlama çalışmalarının altındaki etkenler incelenmekte, ancak günümüz kapitalizminde Türkiye'nin tekrar bir planlama dönemine girmesinin imkânsızlığı vurgulanmaktadır. Buna karşılık geçen yüzyıla göre Türkiye'de ve dünyada sosyalizmi kurmanın nesnelliği artmıştır. Bu koşullarda değer yasası sosyalist kuruluşun başlangıcında kullanılsa da, değer yasasından kurtulmanın olanakları yükselmektedir. Üretici güçlerde gelişme, kolektivizasyon ve merkezi planlama olanaklarının yükselmesi dünyayı yeni bir dönemin eşiğine taşımıştır. İçinden geçtiğimiz dönemin karanlığı ile tezat oluşturan bu nesnellik panel boyunca vurgulanacaktır.”