BAA Çevrim İçi Matematik Okulu yarın başlıyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Matematik Bilim Alanı'nın düzenlediği çevrim içi matematik okulu yarın başlıyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) Matematik Bilim Alanı’nın düzenleyeceği, YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak çevrim içi matematik okulu yarın başlıyor.  

Programda teorik matematiğin yanı sıra matematik tarihi, matematik felsefesi ve matematiğin fizikle olan ilişkisi, ülkemizdeki matematik eğitimi ve matematik kültürü üzerine konuşmalar yer alıyor.

BAA Çevrim İçi Matematik Okulu’na buradan kayıt olabilirsiniz. Etkinlikteki konuşmaların özetlerini aşağıda bulabilirsiniz.

1. Gün: 21 Kasım Cumartesi

Engin Özkan ve Levent Doğan - Matematik Nedir? “Bu konuşmada matematiğe dönük idealist yaklaşımlar ve bu yaklaşımların getirdiği matematik tanımları ele alınacak ve matematiğin materyalist temelde bir tanımı verilmeye çalışılacak.”  Canlı yayın için tıklayınız.

Yıldıray Ozan - Yüzeylerin Sınıflandırılması ve Gauss-Bonnet Teoremi “İlk önce yüzeyler ve daha genelde manifold kavramı hakkında konuşacağız. Daha sonra kes-yapıştır tekniğini de vererek yüzeylerin topolojik sınıflandırılması vereceğiz.  Euler karakteristiği ve  Descartes'ın polihedral yüzeyler için tanımladığı eğrilik kavramından bahsettikten sonra Gauss-Bonnet Teoremi'ni polihedral yüzeyler için ifade edip kanıtlayacağız.  Bu sonucu kullanarak Platonik Yüzeyler'in sınıflandırmasını vereceğiz (Descartes'ın yaptığı gibi). Son olarak Gauss-Bonnet Teoremi'ni türevlenebilir kapalı yüzeyler için ifade edip örnekler sunacağız. Zaman kalırsa Nash'in Gömme Teoremi'nden bahsedeceğiz.”  Canlı yayın için tıklayınız.

Matematiksel Fizik - Serkan Doğan, Mehmet Ali Olpak ve Kıvanç Ünlütürk “Bu sunumda, fizik biliminin matematik literatürü ile ilişkisine dair çeşitli gözlemlere yer verilecektir. Doğa bilimlerinin matematik ile ilişkisi genellikle araçsal olmakla birlikte, fizik bilimi özelinde nitel açıdan farklı bir etkileşim gözlenmektedir. Bu etkileşimin tarihsel ve yöntemsel bağlamda incelenmesi, doğa bilimlerinde matematiğin araçsallığın ötesinde bir rol oynamasına yardımcı olurken, bilimin genel olarak nicel örüntülere indirgenmesi şeklindeki sapmaya karşı bir yanıt geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.” Canlı yayın için tıklayınız.

Duygu Ören - Ülkemizde Matematik Eğitimi Neden Başarısız? “Son yıllarda ‘matematikten sıfır çekmek’ tabiriyle kulağımıza yerleşen durumun; merkezi sınavlarda yüz binlerce öğrencinin matematik sorularının hiçbirine doğru cevap verememesinin nedenleri nelerdir? Bu konuşmada elimizden geldiğince bu ve etrafında oluşan sorulara yanıt arayacağız.” Canlı yayın için tıklayınız.

2. Gün: 22 Kasım Pazar

Kazım İlhan İkeda - Riemann Hipotezi Neden Önemli ve Niçin Çözülemiyor Konuşmamızın ilk kısımında asal sayılar ile ilgili temel altyapıyı oluşturacağız ve Euler ile Riemann tarafından incelenmiş olan zeta-fonksiyonunu tanımlayıp analitik özelliklerini inceleyeceğiz. İkinci kısımda asal sayıların temel özellikleri ile zeta-fonksiyonunun analitik yapısının neden alakalı olduğunu tartışacağız ve Riemann Hipotezini (RH) ifade edeceğiz. Üçüncü ve son kısımda ise RH'nin niçin önemli bir sanı olduğunu tartışacağız ve RH'nin çözümü için planlanmış çözüm tekniklerinden bahsedeceğiz.” Canlı yayın için tıklayınız.

Engin Özkan ve Bahadır Batur - İspat Fikri Neden Antik Yunan’da Ortaya çıktı Toplumsal yapının bilim pratiğine, bilim pratiğinin de toplumsal yapıya yansımalarına odaklanarak Thales, Pythagoras, Euclid, Archimedes, Apollonius gibi Antik Yunan matematikçilerinin matematik yapma pratikleri üzerinde durup, Antik Yunan matematiğinde karşılaşılan niteliksel sıçramanın toplumsal nedenlerini ele alacağız ve ispat fikrinin nasıl ortaya çıktığını konuşacağız.” Canlı yayın için tıklayınız.

Oğuz Şavk - Tarihten Bilime: Düğüm Teorisi “İlk olarak, düğümlerin gerçek dünyadaki izleri, tarihi ve doğa bilimleriyle ilişkileri üzerine konuşacağız. Sonraki işimiz, düğümlerin matematiksel teorisini konuşmak olacak. Burada düğümlerin denkliklerinden ve simetrilerinden ve aynı zamanda çaprazlama sayısı, renklendirilebilirlik, Alexander polinomu ve Jones polinomu gibi değişmezlerinden bahsedeceğiz. Son olarak ise düğüm teorisine modern matematiksel yaklaşımlar olan Heegaard Floer homoloji ve Khovanov homoloji teorilerinden kısaca bahsedeceğiz.” Canlı yayın için tıklayınız.

Turgut Önder - Türkiye’de Matematik Kültürü “Bu konuşmada, Türkiye'nin üniversitelerinde filizlenen matematik kültürünün yıllar içerisinde evrilen serüveni, sevgili Turgut Önder hocamızın tanıklığıyla değerlendirilecek.” Canlı yayın için tıklayınız.