Kivilcim Basak Vural

19 posts
Sosyalizm İnsanlığa Kozmosun Kapılarını Açtı

Yuri Gagarin'i saygıyla anıyoruz... ...

Yoldan Çıkan Bolşevik: Aleksandr Bogdanov

The Derailed Bolshevik: Alexander Bogdanov Kaya Tokmakçıoğlu Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul. [email protected] Özet Çarlık Rusya’sının çöküşünde siyaset sahnesine çıkan en önemli Bolşevikler’den biri Aleksandr Bogdanov’du. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kurucu kadrolarından olan bu Bolşevik, üretkenliğiyle ...

Sosyal Psikolojik Açıdan Nüfus Politikaları: Çocuğa Verilen Değerin Aile Dinamikleri ve Kadının Statüsü Üzerindeki Etkileri

Population Policies from a Social Psychological Perspective: The Effect of the Value of Children on Family Dynamics and the Status of Women İnci Boyacıoğlu Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İzmir [email protected] Özet Nüfus büyüklüğü, bir ülkenin iş gücü, kalkınma, mevcut kaynakların bölüşümü ...

Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturma geri çekilmelidir

BAA Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmanın derhal sonlandırılmasını talep etmektedir. ...

Salgın döneminde kamulaştırmanın geçerliliği

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar-20 Çalıştayı üçüncü oturumunun üçüncü bildirisi: Salgın döneminde kamulaştırmanın geçerliliği ...

Engels ve Toplumcu Tıp

Engels and Socialist Medicine Akif Akalın Dr., İstanbul Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi [email protected] Özet Friedrich Engels “İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu” kitabını yazdığında yalnızca yirmi dört yaşındaydı. Lisedeyken okulu bırakmış olmasına rağmen, sağlığın ve hastalıkların sosyal belirleyicileri kavramını Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımlamasından 150 yıl önce ...

Sunuş

Bilim Felsefesinde İdealizm Yayın Kurulu Sevgili Okurlarımız,Yaz sıcağının ortasında Madde, Diyalektik ve Madde’nin ikinci cildinin 3. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda hacmi çok geniş olmasa da çeşitli başlıklarda dosyalar hazırladık.İlk kez “Bilim Felsefesinde İdealizm” dosyasını açıyoruz.  Biliyorsunuz MDT’de açılan bir dosya kapanmıyor ve sayılar boyunca yeni ...

Savaşın Hizmetinde Bilim: Manhattan Projesi

Science in the Service of War: Manhattan Project Güvem Gümüş-Akay Doç. Dr.,Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Sorumlu yazar:[email protected] Özet 19. yüzyılın sonlarına doğru kapitalizmin bir aşaması olarak ortaya çıkan emperyalizm olgusu ...

NATO ve Bilim

NATO and Science Kıvılcım Başak Vural Dr. ,Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi [email protected] Özet İkinci Dünya Savaşı’nda ABD tarafından Japonya’ya atılan atom bombası, yalnızca yıkıcı etkisiyle değil, bilimsel ve teknolojik üstünlük ile iktidar gücünü elinde bulundurmanın birbirine paralel olduğu fikrinin hâkim olmasına neden olmuştu. ...

Dimitri İvanoviç Mendeleyev’in Tarihte Yeri Üzerine Kısa Bir Deneme

A Short Essay on the Role of Dmitri Ivanovich Mendeleev in History Damla Ülker Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Anabilim Dalı, Kuzey Kıbrıs [email protected] Özet Bu çalışmada temel amaç, 19. yüzyılda kimya biliminin tüm alt alanlarında; fizik, matematik, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, hidrodinamik, aerodinamik, ...

Sovyetler Birliği’nde Psikanaliz: Söylenti ve Efsanelerin Ötesi

Psychoanalysis in the Soviet Union: Beyond Myths and Legends Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir [email protected] Özet Psikanaliz düşüncesi ve uygulamasının Sovyetler Birliği’nin erken dönemlerde (1917-1936) seyri ile ilgili birçok söylenti ve efsane bulunmaktadır. Bu söylenti ve efsanelere ...

Kadına Yönelik Şiddeti Önleyici Devlet Politikaları: Psikolojik Şiddetle Mücadele

Public Policies for Preventing Violence against Women: The Struggle with Psychological Violence İnci Boyacıoğlu Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü [email protected] Özet Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve cinsel şiddet gibi bedene yönelik açık bir saldırıyı içermediği için günlük hayatta sıklıkla daha ...