Türk Toraks Derneği bilimsel sorumluluğunu yerine getirmiştir

Bilim ve Aydınlanma Akademisi olarak bilim düşmanı saldırılar karşısında TTD’nin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.

Ülkemizi ortaçağ karanlığına gömmeye çalışan gerici güçler, Türk Toraks Derneği (TTD) üzerinden bilime karşı yeni bir linç kampanyası başlattılar. TTD tarafından kaleme alınan “COVID-19 ve Bilim” başlıklı bir bilimsel makalenin Lancet dergisinde yayımlanmasını “muhbirlik” olarak tanımlayan iktidar yanlıları, COVID-19 hastalığının “tıbbi” değil, bir “iç politika” sorunu olduğunu ve TTD’nin bu iç politika sorununu “dışarıya” açtığını ifade ettiler.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere sağlık sektöründe yuvalanan çeşitli tarikatlar tarafından örgütlenen linç kampanyası karşısında bilimi savunmaktan taviz vermeyen TTD’nin yanındayız ve ülkemizin bütün ilerici güçlerini ve aydınlarını, gericiliğe karşı TTD’nin yanında saf tutmaya davet ediyoruz.

TTD Lancet dergisinde yayınlanan makalesinde Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 üzerine bilimsel araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına izin alma zorunluluğu getirdiği belirtiliyor ancak bilimsel araştırma yapma ve yazı yazmanın anayasal bir hak olduğu vurgulanıyordu. Sağlık Bakanlığı bu çerçevede TTD tarafından yürütülmek istenen bir bilimsel araştırmayı gerekçesiz olarak reddetmişti.  

TTD’nin bilimsel araştırma yapmasının engellenmesini bir “iç politika” sorunu olarak gören gericiler, derneğin bu durumu makalelerinde belirtmesini de “Türkiye’yi dış güçlere şikâyet etmek” gibi göstermeye çalıştılar. Ancak bu bahanenin ardında yatan asıl neden, TTD’nin birkaç gün önce yaptığı basın açıklaması içinde yer almaktadır.

TTD basın açıklamasında hastaların tespit edilmesi için test sayısının arttırılması ve pandemi mücadelesinin bireylere bırakılmaması gerektiğini ifade etmiştir. Pandeminin başından beri bilimin gereklerini bir yana bırakarak, sermayenin çıkarları doğrultusunda politikalar oluşturan ve toplum düzeyinde alınması gereken tedbirleri almamakta ısrar eden Sağlık Bakanlığı’nın bu tutumunun deşifre edilmesi çıkar çevrelerince hoş karşılanmamıştır. “Kral çıplak!” diyen TTD’ye karşı başlatılan linç kampanyasının asıl nedeni budur.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi olarak bilim düşmanı saldırılar karşısında TTD’nin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi