Madde, Diyalektik ve Toplum

Maddenin değişimi, diyalektiğin yasaları ve toplumsal devrim için…

Bilim ve Aydınlanma Akademisi hem ülkemizde hem de dünyada bilimsel ilerlemenin sürdüğü ama bir yandan da aydınlatmaya yetmediği bir zamanda yola çıktı. Evet, bir yandan bilmenin ufku, sınırı genişliyor ama hemen yanı başında ise tüm bu bilme serüvenine gölge düşüren bir toplumsal akıl hali boy atıyor: Dinci gericilik, alternatif tıp, kuantum terapi, nefes terapi, şuur zerki gibi birbirinden çok farklı görünen bir akıl tutulması toplumdaki çok farklı kesimleri etkisi altına alıyor. Maddenin sınırları genişledikçe olanaklar genişliyor ama toplumsal aydınlanma, bilmenin ve olanakların gerisinde kalıyor. Diyalektik, bu haliyle işliyor.

Ve bir müdahale gerekiyor: Tarihe, topluma, dünyaya.

Bilim bu müdahalenin olmazsa olmaz bir parçası ve sermaye düzeninin bin bir haline bırakılamayacak bir önemde.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi topluma ve tarihe müdahale geleneğinin içinde belki de daha önce hiç yapılmamış bir adım atıyor ve hakemli bir bilimsel dergiyayıncılığına başlıyor: Madde, Diyalektik ve Toplum. Evet, maddenin değişimi, diyalektiğin yasaları ve toplumsal devrim için bilime odaklanacak bir dergi çıkarıyoruz.

Madde, Diyalektik ve Toplum yılda dört sayı olarak yayınlanacak. Ve gerek dinamik yayın kurulu, gerekse geniş bir deneyime yaslanan danışma kurulu ile daha önce yapılmamış olanı, bilim ile kurucu bir siyaseti bir araya getirmeye çalışacak.

Ortalamaya teslim olmadan, geçmişten kopmadan ve gelecekten de korkmadan.
Madde, Diyalektik ve Toplum elektronik ortamda dijital bir dergi olarak yayınlanacak. Ve katkılara, önerilere, eleştirilere açık olacak. Ancak öncelikleri de olacak: tarihselci yöntemle ele alınan bilim tarihi, özellikle reel sosyalizmde bilim deneyimine ilişkin makalelere öncelikle yer verilecek. Bilimin boşluklarına yerleşmiş idealist sapmalara açılan polemikler yayınlanacak. Ve uzun bir süredir gerici bir saldırı altında olan bilimsel dünya görüşünün geliştirilmesi için çabalanacak. Ayrıca günümüz kapitalizminde bilimin yapılış tarzına ilişkin eleştiriler de dergide yer bulacak.

Madde, Diyalektik ve Toplum bilim emekçilerini ve bilim severleri aydınlanma mücadelesine katkı yapması için teşvik edecek, yüreklendirecek ve bizzat kendisi bu katkıyı ortaya çıkaracak.

Madde, Diyalektik ve Toplum her sayısında bazı dosya konularına odaklanacak. Önceliklerine uygun olarak bazı başlıklara ağırlık verecek.

Ve Madde, Diyalektik ve Toplum her sayısında Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden haberlere, düzenlenen sempozyumlara, planlanan etkinliklere ve yakın zamanlı bilimsel gelişmelere yer verecek; bilimi ve aydınlanmayı seven, isteyen, bunun için mücadele eden herkesin katkısına açık olarak.

Gelecek sayılarımızda bize göndereceğiniz makalelerin çoğalacağını umuyoruz.
Keyifli okumalar dilerken yolumuz açık olsun, diyoruz.

Madde, Diyalektik ve Toplum Yayın Kurulu