Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 2

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Mayıs 2021 | Cilt4 | Sayı2SUNUŞ

|

Bilimde İdealizmi Ayıklamak

DOSYA

|

Dilin Evrimi

|

Üretici Dilbilim Çerçevesinden Dilin Evrimi:Eleştirel Bir Değerlendirme
Özgür Aydın, Rıfat Can Salman

|

Vıgotski’de Pratik Bilinç Olarak Dil: Düşünmenin Toplumsal Kökeni
Özge Yılmaz

|

Yeni Bilimsel Verilerin Işığında Dilin Evrimi ve FOXP2 Geni
Iraz Akış, Erhan Nalçacı

|

Dil, Jest, Müzik
Ruhan Alpaydın

DOSYA

|

Sosyalist Gelecek ve Planlama

|

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Sağlık
Eda Mermi

|

Sosyalizm, Yaşlanma ve Sağlık: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas İskelet Problemleri Önlenebilir mi?
Banu Karahan

|

Yeteneğin Genetik ve Çevresel Yönü: Müzikal Yetenek Kavramı Nasıl Ele Alınmalı
Gizem Gül, Ulaş Özer

|

Kapitalizm Koşullarında Yeşil Enerjinin Sınırları
Turgut Yıldız

DOSYA DIŞI

|

Alternatif Evren Modelleri
Sevgi Karadağ, Alp Öztarhan, Cem Oran

DOSYA

|

Anadolu Tarihini Anlaşılmasında Öncü Bilim İnsanları

|

Öncü kimliği ile Halet Çambel
Mehmet Özdoğan

|

Tarık Güçlütürk ile söyleşi: Halet Çambel’in Saha Çalışmalarına Dair Tanıklık
Söyleşi:Uğur Kayrak

|

Ortaokuldan beri Hititolog: Oğuz Soysal
Söyleşi:Erhan Nalçacı

|

A Hittitologist Since Secondary School: Oğuz Soysal
Interview:Erhan Nalçacı

SÖYLEŞİ

|

Evrimsel Araştırmalar ve Evrim Savunusuyla Geçen Bir Ömür: Prof. Dr. Aslı Tolun ile Söyleşi

INTERVIEW

|

A Life Passed with Evolutionary Researches and Defence of Evolution : An Interview with Prof. Dr. Aslı Tolun

KİTAP TANITIMI

|

Marx’ın Düşüncesi: Okumaya, Düşünmeye, Değiştirmeye Çağrı
Gülay Dinçel

KAPAK RESMİ


Arkeolog Halet Çambel'in "Karatepe-Aslantaş Azatiwataya" kitabının kapağıdır.


Çambel'in kazıları ile küçük buluntular ve sikkeler (Helenistik Dönemden Modern Döneme) Karatepe'nin ünlü kabartma ve yazıtları ilk kez arkeolojik bağlamlarına yerleştirilmiş ve Anadolu, Kuzey Suriye ve Levanten paralellikleriyle olan benzerlik ve farklılıkları tartışılmıştır.


ABOUT COVER ART

It is the cover of archaeologist Halet Çambel's book "Karatepe - Aslantaş Azatiwataya".

With the excavations of Çambel, small finds and coins (from Hellenistic Period to the Modern Period) Karatepe's famous reliefs and inscriptions were placed in archaeological contexts for the first time and their similarities and differences with Anatolian, Northern Syrian and Levantine parallels were discussed.