Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 4 | Sayı 1

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Şubat 2021 | Cilt4 | Sayı1SUNUŞ

|

Toplum ve Bilim İlişkisine Farklı Yönleriyle Bakmak

DOSYA

|

Pandemi, Toplumsal Eşitsizlikler ve Bilim

|

Pandeminin Bir Yıllık Değerlendirmesi; “Bilim Yeterli Değildir!’’
Necati Çıtak

|

COVID-19’la Mücadelede Devlet Yönetimi ve Küba Bilimi
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Jorge Núñez Jover

DOSYA

|

Türkiye İşçi Partisi sürecine akademisyenlerin katkısı

|

1960’larda Akademi ile İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Sosyalist Hareket: Türkiye İşçi Partisi Örneği
Melih Yeşilbağ, Turgut Yıldız

|

Bir Akademisyen Olarak Behice Boran: Türkiye’nin İlk Kadın Sosyoloğu
Suzan Şahin

|

Bir Bilim Kadını ve TİP’li Senatör: Fatma Hikmet İşmen
E. Zeynep Suda

DOSYA DIŞI

|

Arkeolojiye Marksist Yaklaşım: Gordon Childe
Ceren Demiröz

DOSYA DIŞI

|

Irkçılık ve Genetik Belirlenimciliğe Karşı Farklı Bir Tavır İhtiyacı
Mehmet Somel

KİTAP TANITIMI

|

“Hayal Etmeliyiz!”: Sosyalist Gelecek ve Planlama
Gamze Yücesan-Özdemir

SÖYLEŞİ

|

Bilim Dünyasında Bir Modern Robin Hood: Alexandra Elbakyan

INTERVIEW

|

A Robin Hood in the World of Science: Alexandra Elbakyan

KAPAK RESMİ

Sanatçı İrfan Ertel'in TKP'nin yüzüncü yılına ithafen '100 Yaşa Can Verenlerden...' sergisinden.

TİP, işçi sınıfının aydın hareketi ile buluşarak niteliksel bir sıçrama ve dönüşüm yaşaması bağlamında Türkiye siyasi tarihinin en özgün örneklerinden biridir.

Bu buluşma TİP’in büyümesine, sosyalizmin toplumsal meşruiyet kazanmasına ve sosyalizm fikrinin mahalle kahvelerinden tarlalara, fabrikalardan üniversite amfilerine kadar yayılmasına vesile olmuştur.


ABOUT COVER ART

From artist İrfan Ertel's exhibition 'One of Those Who Lived to Live ...' for the centenary of the TKP.

TİP, in the context of the experience of meeting a qualitative leap and transformation intellectual movement of the working class is one of the most original examples of the political history of Turkey.

This meeting has been instrumental in the growth of TİP, socialism gaining social legitimacy, and the spread of the idea of socialism from neighborhood cafes to fields, from factories to university lecture halls.