Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt 3 | Sayı 4

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Kasım 2020 | Cilt3 | Sayı4
SUNUŞ

|

Sovyet Tıbbı, Lenin ve Bilim Emekçileri

DOSYA

|

Ekim Devriminin 103. Yıldönümünde Sovyetler Birliği’nde Tıp

|

Leningrad Kuşatmasında Kentin Sağlığı
Zuhal Okuyan

|

Erken Dönem Sovyet Sosyalizminin Psikiyatriye Özgün Katkısı: Nöropsikiyatri Dispanserleri
Cem Taylan Erden

|

Sovyetler Birliği’nde Aşılama – Bağışıklama Çalışmalarının Örgütlenmesi
Akif Akalın

DOSYA

|

Lenin Döneminde Bilime Yuvalanan Öznel Idealizm

|

Ernst Mach: Duyumsal Monizm ve Materyalizm
Gökhan Akbay

|

Ernst Mach ve Felsefesi
Kıvanç İbrahim Ünlütürk

|

Yoldan Çıkan Bolşevik: Aleksandr Bogdanov
Kaya Tokmakçıoğlu

|

Marx, Engels, Lenin – Ve Dietzgen: Bir İşçinin Gözünden Diyalektik Materyalizm
Nazlı Cihan

|

Weitling’den Günümüze Sol İlahiyatçılığın Diyalektik Eleştirisi
Nevzat Evrim Önal

DOSYA

|

Bilim Emekçilerinin Durumu

|

Günümüzde Bilim Emekçisi Olmak
Iraz Akış

|

Bilim Emekçilerinin Sınır Tanımayan Sömürüsü
Erhan Nalçacı

|

Bilim Emeği ve Bilim Emekçileri
Fatma Pınar Arslan, Mehmet Ali Olpak

|

COVID-19 Sürecinde Yaygınlaşan Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi ve Eğitim Emekçileri Açısından İncelenmesi
Nazlı Can, Yavuz Köroğlu

SÖYLEŞİ

|

Bilim emekçilerini örgütleyen bir bilim emekçisi: Dr. Neal T. Sweeney

INTERVIEW

|

A science worker organizing science workers: Dr. Neal T. Sweeney

KİTAP TANITIMI

|

Lynn Margulis: İsyankâr Bilimcinin Yaşamı ve Mirası
Iraz Akış

DOSYA DIŞI

|

Alternatif “Akıllı” Şehir Yaklaşımının Kamucu Politikalarla Oluşturulması
Caner Güney

HABERLER

|

Haberler

KAPAK RESMİ

Kansere karşı zafer!

Galina Zubçenko ve Grigori Prişedko, 1970

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriye ti’nin başkenti olan Kiev’de yer alan bir duvar mozaiği. Mozaik, Ulusal Kanser Enstitüsü’nün bahçesinde yer alıyor. Sovyetler Birliği’nde birçok binada mozaik kullanımı ve tasvirler tercih ediliyordu. Bu anlamda tüm Sovyet coğrafyasının 20. yüzyıl mozaik sanatı açısından eşsiz bir açık hava müzesi, sergi salonu olduğu da söylenebilir. Kansere karşı zafer! başlıklı duvar mozaiği ise toplumsal aydınlanma ve bilimin aydınlatıcı gücünü, ışığını temsil ediyor. Hekimlerin, bilim insanlarının yardımıyla.


ABOUT COVER ART


Victory over cancer!


A mosaic panel on the wall of the National Cancer Institute in Kyiv by Galina Zubchenko and Grygoryi Pryshedko, 1970 Numerous mural paintings and mosaic panels were builded in the Soviet Union. This specific and beautiful mosaic painting was constructed to represent the hope and endless effort of Soviet scientists against cancer. Almost any city in the Soviet region still can be regarded as an open air museum or gallery of such gorgeous paintings. Victory over cancer! definetly symbolizes the enlightenment, power and the light of collective struggle with the help of physicians and scientists