Cilt 1 | Sayı 4

Madde, Diyalektik ve Toplum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi
Kasım2018 | Cilt1 | Sayı4

DOSYA

|

Bilimsel Dünya Görüşünün Gelişimi

Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton: Bilimsel Dünya Görüşünün Oluşmasını Nasıl Etkilediler?
Mehmet Ali Olpak

Darwin’in Evrim Kuramının Bilimsel Dünya Görüşünün Doğuşuna Katkısı
Iraz Akış

Feuerbach’tan Günümüze Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi
Nevzat Evrim Önal

Kuantum Fiziği Diyalektik Materyalizm ile Çelişir mi?
Hasan Karabıyık

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Bilim Kültürü
Zelal Özgür Durmuş

Yaşamın Başlangıcı ve Oparin
Gizem Gül

DOSYA

|

Karl Marx 200 Yaşında

Marx’ın Matematik Notları
B.Batur, S.Doğan, E.Güngör, E.Özkan

DOSYA

|

Alaeddin Şenel ile SöyleşiKapak Resmi: Yeni Dünya | Konstantin Fiyodoroviç Yuon | 1921

Ekim Devrimi’nin ardından ve Sovyetler Birliği’nde bir çok sanatsal üretime imza atan Yuon’un en bilinen tablosudur. Farklı sembolik anlamlar taşır. Resim kozmik bir fela-ketin içinden doğan Devrim gezegenini temsil etmektedir. Yuon resmi önce bir tiyatro oyununun sahne tasarımı için düşünmüş ve daha sonra ise tablo haline getirmiştir. Ressam Ekim Devrimi’ni ve insanlığın komünizme yürüyüşünü evrensel ölçekte bir olay olarak görmüştür. Doğan, yükselen yeni dünyanın ışığı felaket ve yıkım içindeki dünya üstüne düşer. İnsanlar ise dehşet ve mutluluk içinde eski dünyanın çöküşünü karşılarlar. Resim halen Moskova’da Tiretyakov Galerisi’nde sergilenmektedir.