Ekim Devrimi'nin 100. Yılında - Video

Sovyetler Birliği'nde Bilim Sempozyumu video kayıtları

15 Ekim 2017 | Ankara

11 Kasım 2017 | İstanbul

25 Kasım 2017 | İzmir