Deprem bilimci Dr. Savaş Karabulut’un bilim insanı kimliğinin sorgulanması kabul edilemez

Jeofizik Mühendisi Dr. Savaş Karabulut, Türkiye’de deprem alanındaki bilimsel çalışmaları ve kamuoyunu bilgilendirici faaliyetleriyle hem akademik yetkinliğini hem de topluma karşı sorumluluğunu kanıtlamış bir bilim insanıdır. Bir deprem bilimci olarak, çalışmalarıyla ulaştığı bilimsel gerçekler ışığında yetkili mercileri uyarmayı, bilimsel verileri sunmayı ve toplumu İstanbul Depremi konusunda bilgilendirmeyi doğal olarak öncelikli görevi olarak görmektedir.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın Dr. Savaş Karabulut’u hedef göstermesi ve diplomasının gerçekliğini tartışmaya açarak itibarsızlaştırmaya çalışması; bilimsel gerçeklerin toplumla paylaşılmasına ve iktidarın sorumsuzluğuna işaret edilmesine karşı tahammülsüzlüğünün sonucudur.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi bünyesindeki İstanbul Depremi Komisyonu’nda da görev alan Dr. Karabulut, ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak olan bilimsel raporun hazırlığına katkı koymaktadır.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Dr. Savaş Karabulut’un toplumu aydınlatma amacıyla yürüttüğü bilimsel mücadelesinde kendisinin yanındayız.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Yürütme Kurulu