Kuruluş Bildirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kuruluş Bildirisi

Türkiye’de gericiliğin yaptığı yığınakla artık laik bir rejimden bahsedilemeyeceği gibi bir Cumhuriyet’ten bahsetmenin de çok zorlaştığı bir dönemin içindeyiz. Türkiye tek kelimeyle tekelleşmiş sermaye sınıfının egemenliğinde bulunuyor ve bu sınıf iktidarını ancak gericiliğe yaslanarak koruyabiliyor.

Akademik yaşamın anlamını yitirmesinin nedenini burada aramalıyız. Keyfi işten çıkarmalar ve dayatmalar, gericiliğin akademinin her alanına nüfuz etmesi bu şekilde açıklanabilir. Ortaöğrenim müfredatından Evrim Kuramının çıkarılması doğa üzerine ve dolayısıyla hiçbir şey üzerine düşünemeyen bir nesil yaratmak istediklerini gösteriyor. Araştırma üniversitelerinden bahsederken oluşturulan baskı ve karanlık bilimsel dünya görüşünü boğuyor.

Akademide sadece dinci gericiliğin değil, din dışı felsefi idealizmin uzantısı olan çok sayıda “moda” akımın olduğunu da saptamalıyız. Akademisyenleri yönelttikleri dar alanlar ve bu dar alanda yayın yapma baskısı bilim insanlarının bütünü değerlendirme yeteneğini bozuyor. Felsefi idealizme ilişkin sapmaları ise eleştirebilecek bir referans kalmasın isteniyor.

İçinde bulunduğumuz çağın bütün bunalımı bilim insanlarına, akademiye ve bilimsel olarak evreni kavrama isteğine yansıyor, büyük bozulmalar ve boşluklar oluşturuyor.

Bu koşullarda;

çalıştığımız bilimsel alandaki gerici ideolojilerle mücadele etmek,

bilimsel disiplinler arasında materyalist temelde bir bütünlük kurmak,

doğa ve toplum bilimlerini felsefe ve bilim tarihi açısından bütünleştirmek ve bunda diyalektik materyalizmin olanaklarından yararlanmak,

kısaca bilimsel alanlarımızdan kalkarak bir aydınlanma mücadelesi vermek için

“Bilim ve Aydınlanma Akademisi” adı altında bir araya gelerek bir süreç başlatıyoruz.

Hazırlık sürecinde bu yaz “Bilimlerin Yeni Verileri Işığında Diyalektik Materyalizm Atölyesi” düzenledik. Bugün Ankara’da “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu”nda buluştuk ve Sempozyumu Kasım ayında İstanbul ve İzmir’de tekrarlayacağız. Öte yandan her yıl düzenlenen ve geniş ilgi çeken, Türkiye’de aydınlanma mücadelesinin unsurlarından olan  Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumları’nın altıncısını 22-23 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapmak üzere üstleniyoruz.

Çok sayıda disiplinden bilim insanının bir araya gelmesiyle oluşacak bilim alanlarında üretim yapacağız. Bu üretimleri önümüzdeki yıl yayınlanmaya başlayacak bir elektronik dergide bir araya getirmeyi planlıyoruz.

Tüm akademisyenleri ve üniversite dışındaki bilim insanlarını bu derin bunalım çağında bir araya gelmeye ve karanlığa karşı koymaya davet ediyoruz.

Yazışmak için: [email protected]
 

Kurucu Üyeler | Yürütme Kurulu |