Bilim Kurulu’na açık mektup: Derhal istifa etmelisiniz!

Bilim Kurulu üyelerinin tamamının salgını kontrol altına almak, halk sağlığına hizmet etmek niyet ve bilinciyle bu görevi kabul ettiklerini düşünüyoruz.

Salgının bugün geldiği aşama ise son derece rahatsız edici ve önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkacak vahim gelişmeler konusunda uyarıcı niteliktedir.

Türkiye’nin günlük vaka sayısı aynı dönemde İtalya’da saptanan günlük vaka sayısını geride bırakmıştır.

Hastanelerin bir kısmında daha şimdiden yoğun bakım yatakları tamamen dolmuştur.

Öte yandan sürecin bu noktaya geleceği daha başından belliydi.

Hükümet kimi önlemleri çok geç hayata geçirdi. Örneğin umre ziyaretleri birkaç gün öncesine kadar devam etti. Spor karşılaşmaları uzun süre iptal edilmedi. Kalabalık kafileler halinde turist girişine izin verildi. Salgın riskinin arttığı günlerde, hükümet Suriye konusunda Avrupa’yı tehdit etmek amacıyla sığınmacıları kitleler halinde sınır kapılarına hareketlendirmekle meşguldü.

Kimi önlemler ise halen hayata geçirilmemiş durumda. Örneğin, halka evde kal çağrısı yapılıyor ama üretim de bir yandan devam ediyor.

Bütün bunlar ortadayken, gerekenler yapılmamışken Bilim Kurulu’nun bilime bağlılık ve halka hizmet noktasında ödünsüz davranması gerekirdi.

Bilim kesinlikle akılla hareket edilmesini, yaratıcılığı, şeffaflığı ve cesareti gerektirir.

Geçen zaman içinde Bilim Kurulu hızla iktidarın etkili bir yönetişim aygıtı halini almaya ve iktidara salgın konusundaki hatalarını aklama olanağı sunmaya başlamıştır.

Geldiğimiz aşamada iktidar açısından sermayenin çıkarları öylesine öne çıkmıştır ki kurulun bugünkü yapısı ve işleyişinden bilimsel ve toplumcu çözümler çıkması olanaksızlaşmıştır.

Bilim Kurulu’ndaki bilim insanlarını bu koşullarda hemen istifaya çağırıyoruz.

Bugün istifa ederek bilimi ciddiye almayanlara anlamlı bir uyarı yapmış olursunuz.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi